Гірна Любов Юліанівна

Контакти

79491, Львівська область, с. Брюховичі, вул. Ясна 1

032-234-77-23

inzhener.br.rada@gmail.com

Надіслати повідомлення

Графік прийому

79491, Львівська область, с. Брюховичі, вул. Ясна 1

ПОНЕДІЛОК: 14:00 – 17:00

ЧЕТВЕР: 09:00 – 13:00

Записатись на прийом

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ІНЖЕНЕРА ПО УПРАВЛІННЮ КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

БРЮХОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

I. Загальні положення

1. Інженер по управлінню комунальним господарством Брюховицької селищної ради – це посадова особа виконавчого комітету селищної, до повноважень якої віднесено питання ефективного регулювання відносин в сфері управляння, збереження та утримання комунального майна на території смт. Брюховичі.

2. Призначення на посаду інженера по управлінню комунальним господарством та звільнення з неї здійснюється наказом селищного голови з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Інженер по управлінню комунальним господарством підпорядковується безпосередньо селищному голові смт. Брюховичі.

II. Завдання та обов’язкиІнженер по управлінню комунальним господарством:

1.Здійснює нагляд за комунальним майном селища.

2. Здійснює облік та інвентаризацію комунального майна (машин, споруд, механізмів тощо), контроль за його використанням і збереженням.

3. Проводить або погоджує списання майна.

4. Готує і вносить на розгляд ради пропозиції щодо доцільності порядку та умов відчуження комунального майна переліки об’єктів, які не підлягають приватизації.

5. Веде облік жилих і нежилих приміщень, що є у комунальній власності селища, готує та подає на розгляд виконкому ради матеріали щодо подальшого використання нежилих приміщень, оренди або приватизації.

6. Формує та подає на розгляд ради переліки об’єктів приватизації, що підлягають продажу на аукціоні за конкурсом чи шляхом викупу.

7.Складає звіти про хід та результати відчуження комунального майна і подає їх раді відповідних органам державної виконавчої влади.

8. Здійснює прийом майна в комунальну власність і передачу у власність юридичних та фізичних осіб відповідно до рішення ради.

9. Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо створення ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання підприємств комунальної власності.

10.   Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб і вживає відповідних заходів.

11.  Веде облік приватизованих квартир та будинків смт. Брюховичі;

12.   Веде облік аварійних, ветхих, непридатних для проживання будинків, що належать до комунальної власності в смт. Брюховичі;

13.  Знімає з обліку будинки та квартири, що приватизовані мешканцями у встановленому чинним законодавством порядку в смт. Брюховичі;

14.  Організовує та здійснює контроль за утриманням в належному стані кладовища та його охорону, оформляє дозволи на захоронення, веде книгу реєстрації захоронень;

15.  Подає на розгляд виконкому ради пропозиції щодо режиму роботи комунальних підприємств;

16.  Контролює хід виконання робіт по благоустрою селища, зовнішньому освітленню, озелененню, приймає роботи та погоджує об’єми виконаних робіт;

17.  Здійснює функції замовника по санітарній очистці території селища, будівництва постійних і тимчасових споруд комунальної власності;

18.  Здійснює контроль за експлуатацією зданих в оренду жилих приміщень та майна комунальної власності;

19.  Бере участь у постійних і тимчасових комісія виконкому ради;

20.  Вносить пропозиції щодо розміщення на території селища підприємств, організацій, що не належать до комунальної власності;

21.  Відповідає за санітарний стан селища;

22.  Виконує обов’язки завідуючого господарством виконавчого комітету Брюховицької селищної ради;

23.  Виконує доручення і завдання селищного голови в сфері управління комунальним господарством.

III. ПраваІнженер по управлінню комунальним господарством має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень, що стосуються його діяльності.

2. Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обов’язки за посадою, критерії оцінки якості виконання ним посадових обов’язків.

3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

4. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

5. Залучати фахівців до вирішення покладених на нього завдань.

6. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

7. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

8. Мати всі права передбачені чинним трудовим законодавством України.

IV. ВідповідальністьІнженер по управлінню комунальним господарством несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.V. Інженер по управлінню комунальним господарством повинен знати:

  1. Чинне житлове, комунальне, екологічне законодавство України.
  2. Основи трудового законодавства.
  3. Правила та норми охорони праці.
  4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  5. Основи законодавства в сфері боротьби з корупцією.

За відсутності інженера по управлінню комунальним господарством його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.Close Search Window

Ваше повідомлення надіслано

Очікуйте на відповідь