Смолинець Любов Михайлівна

Контакти

79491, Львівська область, с. Брюховичі, вул. Ясна 1

032-234-72-04

smluba@ukr.net

Надіслати повідомлення

Графік прийому

79491, Львівська область, с. Брюховичі, вул. Ясна 1

ПОНЕДІЛОК: 14:00 - 17:00

ЧЕТВЕР: 09:00 - 13:00

Записатись на прийом

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
БУХГАЛТЕРА БРЮХОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

I. Загальні положення

Призначення на посаду бухгалтера та звільнення з неї здійснюється розпорядженням селищного голови з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

Бухгалтер підпорядковується безпосередньо селищному голові смт. Брюховичі.

II. Завдання та обов’язки
Бухгалтер:
Виконує роботу в різних видах бухгалтерського обліку: облік основних засобів; облік малоцінного інвентаря; облік матеріальних цінностей тощо.
Виконує роботи з нарахування зарплати, податків та інших виплат та платежів, у допомагає у складанні звітності про виконання бюджету.
Відповідає відповідно до діючого законодавства за збереження і облік готівкових коштів;
Відповідає за збереження документації бухгалтерського обліку.
Здійснює контроль первинної документації з відповідних видів обліку і підготовляє її до облікової обробки.
Проводить документальну підготовку та організовує інвентаризацію основних засобів і товарно-матеріальних цінностей в бюджетних установах, їх списання та передачу.
Проводить перевірки збереження матеріальних цінностей в бюджетних установах, виконує банківські та касові операції.
Готує проекти рішень виконавчого комітету та розпоряджень з питань бюджету і фінансів за дорученням керівництва ради.
Надає органам державної статистики у їх роботі, подає їм та одержує від них передбачені законом відомості.
Готує звіти по кварталах, піврічні, річні у фонди соціального страхування, пенсійний фонд, фонд зайнятості тощо.
Відповідає за річну інвентаризацію основних засобів і малоцінного інвентаря.
Веде табель виходу на роботу працівників виконавчого комітету ради.
Виконує інші доручення селищного голови пов’язані з фінансами та матеріальними цінностями.
Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві.

III. Права
Бухгалтер має право:
Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
Вносити на розгляд селищного голови, Брюховицької селищної ради, виконавчого комітету ради пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
Вимагати та отримувати особисто або за дорученням селищного голови у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.
Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
Вимагати від керівництва сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.
Мати всі права передбачені чинним трудовим законодавством України.

IV. Відповідальність
Бухгалтер несе відповідальність:

  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V. Бухгалтер повинен знати:

  1. Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
  2. Облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві.
  3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій.
  4. Систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю.
  5. Основи трудового законодавства.
  6. Правила та норми охорони праці.

За відсутності бухгалтера його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.Close Search Window

Ваше повідомлення надіслано

Очікуйте на відповідь