Арендарук Мар'яна Іванівна

Контакти

79491, Львівська область, с. Брюховичі, вул. Ясна 1

032-234-72-04

arendaruk1990@@i.ua

Надіслати повідомлення

Графік прийому

79491, Львівська область, с. Брюховичі, вул. Ясна 1

ПОНЕДІЛОК: 14:00 - 17:00

ЧЕТВЕР: 09:00 - 13:00

Записатись на прийом

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЕКОНОМІСТА БРЮХОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

I. Загальні положення

1. Економіст Брюховицької селищної ради – це працівник виконавчого комітету селищної ради, до повноважень якого віднесено питання ефективного регулювання відносин в сфері ефективного використання майна смт. Брюховичі.

2. Призначення на посаду економіста та звільнення з неї здійснюється за розпорядженням голови Брюховицької селищної ради після проходження конкурсу на посаду з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Економіст підпорядковується безпосередньо селищному голові смт. Брюховичі.

II. Завдання та обов’язки

 1. Відповідає за підготовку проектів рішень, розпоряджень, що стосуються управлянні майном комунальної власності Брюховицької селищної ради.
 2. Веде облік основних засобів та знос майна комунальної власності Брюховицької селищної ради.
 3. Аналізує економічно-господарську діяльність об’єктів комунальної власності на території смт. Брюховичі.
 4. Вносить зміни у вартісний стан об’єктів комунальної власності у відповідності до змін у законодавстві.
 5. Аналізує доходи та видатки на утримання майно комунальної власності.
 6. Погоджує відповідність цифр в кошторисній документації та актах виконаних робіт з благоустрою та будівництва.
 7. Бере участь у створюваних радою і виконкомом комісіях по інвентаризації.
 8. Здійснює економічне прогнозування розміщення та діяльності підприємств, установ і організацій на території смт. Брюховичі.
 9. Розробляє та оформляє економічну частину проектів договорів про взаємозобов’язання господарюючих суб’єктів з радою, що займаються або бажають займатися підприємницькою діяльністю на території смт. Брюховичі. Готує проекти рішень та розпоряджень з цих питань.
 10. Проводить економічний аналіз договорів на підрядні роботи, застосовуваних в розцінках, процентних надбавках, занесення видатків на об’єкти комунальної власності і внесення змін в балансову вартість об’єктів.
 11. Відповідає за вчасне укладення догорів оренди комунального майна та контролює вчасне виконання цих договорів. Нараховує орендну плату. Нараховує пеню у разі прострочення сплати грошових зобов’язань. Вносить пропозиції щодо розірвання договорів оренди із недобросовісними орендарями комунального майна та землі.
 12. Контролює виконання плану-прогнозу розвитку селища, вносить пропозиції щодо змін плану соціально-економічного розвитку селища.
 13. Представляє за дорученням Брюховицьку селищну раду та виконавчий комітет у органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах підприємствах та організаціях при вирішенні питань комунальної власності.
 14. Складає звітні матеріали за результатами приватизації комунального майна на території смт. Брюховичі.
 15. Розробляє і готує документацію, необхідну для подачі в органи казначейства, органи податкової адміністрації та інші фінансові установи.
 16. Виконує інші доручення селищного голови з питань комунальної власності.

III. Права

Економіст має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд селищного голови, Брюховицької селищної ради, виконавчого комітету ради пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням селищного голови у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.
 5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
 6. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.
 7. Мати всі права, передбачені чинним трудовим законодавством України.

IV. Відповідальність

Економіст несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V. Економіст повинен знати:

1. Законодавство, нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації управління комунальної власності.

2. Основи трудового законодавства.

3. Правила та норми охорони праці.

За відсутності економіста його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.Close Search Window

Ваше повідомлення надіслано

Очікуйте на відповідь