Мазурок Наталя Богданівна

Контакти

79491, Львівська область, с. Брюховичі, вул. Ясна 1

032-234-75-15

arkhitektor.br.rada@gmail.com

Надіслати повідомлення

Графік прийому

79491, Львівська область, с. Брюховичі, вул. Ясна 1

ПОНЕДІЛОК: 14:00 - 17:00

ЧЕТВЕР: 09:00 - 13:00

Записатись на прийом


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

АРХІТЕКТОРА

БРЮХОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

I. Загальні положення

Архітектор Брюховицької селищної ради – це посадова особа виконавчого комітету селищної ради, до повноважень якої віднесено питання ефективного регулювання відносин в сфері архітектури та попередження порушень норм чинного будівельного законодавства України на території смт. Брюховичі.

Призначення на посаду архітектора та звільнення з неї здійснюється розпорядженням селищного голови з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

Архітектор підпорядковується безпосередньо селищному голові смт. Брюховичі.

II. Завдання та обов’язки

 • Готує і формує пропозиції по розміщенню об’єктів будівництва та благоустрою на території селища, подає їх для розгляду на засіданнях сесії та виконкому Брюховицької селищної ради;
 • Бере участь у підготовці питань щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу), приватизації земель для містобудівельних потреб та подання до селищної ради відповідних висновків з цих питань, контролює реалізацію містобудівельної документації на території селища;
 • бере участь у комісіях виконкому ради;
 • розглядає питання реконструкції, реставрації та будівництва об’єктів архітектури на території селища, розглядає та погоджує проектну документацію цих об’єктів;
 • розглядає та погоджує проекти встановлення та реконструкції стаціонарних малих архітектурних форм;
 • видає архітектурно-планувальні завдання та висновки щодо визначення параметрів забудови територій та містобудівельних обмежень;
 • проводить прийом громадян, розглядає заяви та звернення юридичних і фізичних осіб в межах своєї компетенції;
 • Забезпечує на території смт. Брюховичі дотримання правил і норм забудови;
 • Бере участь в комісії з питань приймання в експлуатацію споруд цивільно-житлового будівництва;
 • Веде облік споруд і будинків, що складають архітектурну цінність, контролює їх збереження;
 • Вносить на розгляд виконкому ради пропозиції по узаконенню самовільного будівництва, якщо це будівництво проведено без порушень санітарних, протипожежних, будівельних і екологічних норм, норм земельного законодавства;
 • Відповідає за збереження архітектурної документації і веде її облік;
 • Входить до складу адмінкомісії і складає акти про порушення будівельних норм на території селища;
 • Дає одноразові дозволи на проведення земляних робіт;
 • Бере участь в аналізі й узагальненні досвіду проектування та впровадження в будівництві архітектурних і містобудівних рішень;
 • Виконує завдання і доручення селищного голови з питань архітектури і будівництва.
 • Подає пропозиції щодо найменування та перейменування вулиць.

III. Права
Архітектор має право:

 • Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 • Вносити на розгляд селищного голови, Брюховицької селищної ради, виконавчого комітету ради пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 • В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 • Вимагати та отримувати особисто або за дорученням селищного голови у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.
 • Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
 • Вимагати від керівництва сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.
 • Мати всі права передбачені чинним трудовим законодавством України.

IV. Відповідальність
Архітектор несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V. Архітектор повинен знати:

 • Методи проектування й проведення техніко-економічних розрахунків.
 • Технічні, художні, економічні, екологічні, соціальні та інші вимоги до об’єктів, що проектуються.
 • Специфіку регіональних і місцевих природних, економічних, екологічних, соціальних та інших умов реалізації містобудівних та архітектурних рішень.
 • Види та властивості будівельних матеріалів і конструкцій.
 • Передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з проектування та будівництва.
 • Постанови, розпорядження й накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з проектування, будівництва й експлуатації об’єктів.
 • Стандарти щодо оформлення проектно-кошторисної документації.
 • Технологію будівництва.
 • Технічні засоби проектування та будівництва.
 • Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

За відсутності архітектора його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.Close Search Window

Ваше повідомлення надіслано

Очікуйте на відповідь