Без категорії|

Додаток №1
Затверджено рішенням
Брюховицької селищної ради
від 26.05.2011 року №75

Правила
благоустрою території
селища Брюховичі

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою території селища Брюховичі (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою селища Брюховичі, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території селища, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у селищі. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території селища виконавчими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.
1.2. Об’єкти благоустрою селища Брюховичі використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.
1.3. Організацію благоустрою селища Брюховичі забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території селища Брюховичі. 
1.4. Повноваження Брюховицької селищної ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, “Про органи самоорганізації населення”, іншими нормативно-правовими актами України. 
1.5. Брюховицька селищна рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.
1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.
1.7. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, чинного законодавства України.
1.8. Правила містять загальнообов’язкові на території селищаБрюховичі норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

Розділ 2. Визначення термінів

2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
2.1.1. Балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацією згідно з законом.
2.1.2. Благоустрій населеного пункту – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
2.1.3. Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
2.1.4. Вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.
2.1.5. Автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території загального користування, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма засобами організації дорожнього руху.
2.1.6. Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.
2.1.7. Елементи благоустрою:
1) покриття вулиць, доріг, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;
2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у скверах, на алеях, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;
3) будинки та споруди, їх фасади;
4) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;
5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;
6) спортивні споруди;
7) обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;
8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;
9) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;
10) засоби та обладнання зовнішньої реклами;
11) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення;
12) малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;
13) малі архітектурні форми некомерційного призначення;
14) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;
15) садові лави;
16) меморіальні дошки;
17) інші елементи благоустрою селища Брюховичі.
2.1.8. Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.
2.1.9. Заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.
2.1.10. Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.
2.1.11. Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.
2.1.12. Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності – це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.
2.1.13. Пересувна мала архітектурна форма (торговельне обладнання, низькотемпера-турний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності тощо) – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей;
2.1.14. Стаціонарна мала архітектурна форма (кіоск, павільйон тощо) – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30 кв.м.
2.1.15. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (далі – Дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг) – документ дозвільного характеру, встановленого виконавчим комітетом Брюховицької селищної ради зразку, який дає суб’єкту господарювання право на здійснення господарської діяльності в сфері торгівлі та надання послуг.
2.1.16. Постійне місце торгівлі та сфери послуг (стаціонарна мережа) – спеціально відведене місце для торгівлі та сфери послуг в об’єктах нерухомого майна, які розташовані на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей); в будівлях, спорудах, які мають закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру мають площу до 30 кв.м. (стаціонарна мала архітектурна форма)
2.1.17. Тимчасове місце торгівлі та сфери послуг – спеціально відведене місце торгівлі та сфери послуг в тимчасових будівлях, спорудах, які виконуються із полегшених конструкцій і встановлюються тимчасово без улаштування фундаментів та не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей (пересувна мала архітектурна форма); в пересувній дрібно-роздрібній торговельній мережі, на літніх майданчиках.
2.1.18. Літні майданчики – об’єкти пересувної торгівельної мережі де продаж товарів здійснюється через автокафе, лавки – автопричепи з столиками для споживання продуктів харчування із спеціальним технологічним обладнанням, чи без нього, які розміщуються на земельних ділянках, які не надані у власність або в користування.
2.1.19. Дозвільний орган – виконавчий комітет Брюховицької селищної ради.
2.1.20. Об’єкти благоустрою – сукупність усіх територій селища, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій житлової та громадської забудови, природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, територій промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та іншого призначення.
Об’єкти благоустрою:
1) території загального користування:
– парки (парки культури та відпочинку, парки спортивні, дитячі, та інші), рекреаційні зони, зони зелених насаджень, сквери та майданчики для дозвілля та відпочинку;
– пам’ятки культурної та історичної спадщини;
– вулиці, дороги, провулки, пішохідні та велосипедні доріжки;
– кладовища;
– місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту);
– місця для зупинки маршрутних транспортних засобів;
– місця для організації сезонної торгівлі;
– інші території загального користування в межах селища Брюховичі;
2) прибудинкові території;
3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;
4) території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території на умовах договору;
5) інші території в межах селища Брюховичі.
2.1.21. Прибудинкова територія – територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.
2.1.21.1 Присадибна земельна ділянка – земельна ділянка (обмежована, забезпечена виїздом на вулицю, провулок тощо), на якій розміщені житловий будинок, господарські будівлі та споруди, сад, город тощо. За правовим статусом відноситься до земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Відповідно до чинного законодавства України надається безкоштовно у приватну власність. Розміри земельної ділянки, котра може бути передана безкоштовно у приватну власність визначаються відповідно до Земельного кодексу України;
2.1.22.Проїзна частина – частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.
2.1.23. Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг. До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.
2.1.24. Рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо).
2.1.25. Реконструкція будинків та споруд – комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.
2.1.26. Ремонт – комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.
2.1.27. Ремонт будинків та споруд:
а) поточний – комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;
б) капітальний – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.
2.1.28. Сквер – упорядкована й озеленена ділянка, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення селища та призначена для короткочасного відпочинку населення.
2.1.29. Спортивні споруди – окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.
2.1.30. Суб’єкти у сфері благоустрою селища Брюховичі – учасники відносин у сфері благоустрою селища Брюховичі, а саме: органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.
2.1.31. Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану селища, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, цих Правил, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.
2.1.32. Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Розділ 3. Права та обов’язки громадян
у сфері благоустрою селища Брюховичі

3.1. Громадяни у сфері благоустрою селища мають право:
3.1.1. користуватись об’єктами благоустрою селища;
3.1.2. брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території селища;
3.1.3. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою селища;
3.1.4. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою селища та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;
3.1.5. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою селища, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;
3.1.6. звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.
3.1.7. мати інші права передбачені чинним законодавством у сфрі благоустрою.


3.2. Громадяни у сфері благоустрою селища зобов’язані:
3.2.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними об’єкти благоустрою (їх частини);
3.2.2. здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, а також встановлених державних стандартів, норм і правил;
3.2.3. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
3.2.4. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;
3.2.5. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;
3.2.6. забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами;
3.2.7. забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;
3.2.8. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України. 

Розділ 4. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій,
фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою селища Брюховичі

4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою селища мають право:
4.1.1. брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку селища та заходів з благоустрою його території;
4.1.2. брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою селища;
4.1.3. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою селища.

4.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою селища зобов’язані:
4.2.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними об’єкти благоустрою (їх частини);
4.2.2. здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, а також встановлених державних стандартів, норм і правил;
4.2.3. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
4.2.4. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;
4.2.5. проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію акріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин);
4.2.6. у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування та й утримання їх у чистоті і належному стані;
4.2.7. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;
4.2.8. забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами;
4.2.9. забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;
4.2.10. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм згідно з паспортами, затвердженими уповноваженими особами;
4.2.11. відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки; 
4.2.12. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами. 

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою
та утримання території селища Брюховичі

5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.1.1. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.
5.1.2. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання заходів з утримання та ремонту цього об’єкта у повному обсязі.
5.1.3. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом. Утримання може здійснюватися спільно на підставі угоди.
5.1.4 На території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення за умови отримання всіх необхідних узгоджень відповідно до чинного законодавства. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.
5.1.5. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.
5.1.6. Угоди відшкодувального користування об’єктами благоустрою (їх частинами) укладає уповноважена особа, якій делеговані відповідні повноваження та покладений обов’язок здійснювати технічне забезпечення об’єктів благоустрою (електрична енергія, водозабезпечення та водовідведення, санітарний стан). Угоди укладаються на підставі висновків щодо можливості, доцільності та строків користування, які надаються виконавчим комітетом селищної ради.. 
5.1.7. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства. 

5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій
загального користування:

1) рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів
і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Благоустрій та утримання у належному стані територій рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів. 
Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:
– санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення угод на їх вивезення;
– освітлення територій;
– озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;
– відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
– утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу споруд, що розташовані на території скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;
– встановлення та утримання у належному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав, меморіальних дошок, та інших елементів благоустрою; 
– забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;
– забезпечення належної роботи обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.
Збір листя на території скверів здійснюється тільки на алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, квітниках. Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у скверах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Спалювати листя забороняється.
Утримання в належному стані зелених насаджень рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів.
Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю.
Пошкодження зелених насаджень, збір квітів на територіях рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.
На територіях рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою.
Догляд за урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

2) доріг, вулиць, провулків.

Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання, мають право вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.
Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з управлінням ДАІ Львівської області рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів. Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил ДБН В.2.3.-5-2001.
Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи зобов’язані:
– своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;
– постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;
– контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;
– вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з управлінням ДАІ Львівської області оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;
– аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння; 
– сповіщати виконком селищної ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;
– забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.
Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення .проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря. Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах.
Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з „червоними лініями” селищних вулиць і доріг, зобов’язані:
– утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;
– установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;
– у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти.
Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах „червоних ліній” селищих вулиць і доріг, зобов’язані:
– утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об’єктів;
– забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами; 
– забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об’єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;
– у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також управління ДАІ Львівської області;
– дотримувати вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.
У межах „червоних ліній” селищних вулиць і доріг забороняється:
– розміщувати гаражі та інші споруди й об’єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;
– розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;
– смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;
– спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;
– скидати промислові та каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;
– встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;
– випасати худобу та свійську птицю;
– виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об’єкта або уповноваженого ним органу та погодження з управлінням ДАІ Львівської області
При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій. 
Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об’єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов’язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об’єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об’єктів, забрудненню навколишнього середовища.
Всі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об’єктів є відповідність контрольованих показників окремих їх елементів і об’єктів у цілому ДСТУ 3587. Ремонт і утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі регламентується РДИ-204 УССР 049.
Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання селищних вулиць і доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил, у тому числі ВБН В.3.2.-218-182-2003. Якість робіт по ремонту та утриманню об’єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.
Питання виробничої діяльності комунальних служб, пов’язані із закриттям або обмеженням руху, погоджуються з управлінням транспорту і зв’язку Львівської обласної державної адміністрації, управлінням транспорту Львівської міської ради, управлінням ДАІ Львівської області, виконавчим комітетом селищної ради. 
Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту (повністю або частково) здійснюється з повідомленням виконавчим комітетом селищної ради не менше ніж за три робочих дні управління транспорту і зв’язку Львівської обласної державної адміністрації, управління транспорту Львівської міської ради, управління ДАІ Львівської області. 

3) кладовищ.

Утримання кладовищ, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується згідно відповідною організацією, якою укладено угоду з виконавчим органом селищної ради. 
Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання здійснюється відповідно їх користувачами за рахунок власних коштів.
Утримання у належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.
Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.
Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.
Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

4) місць для стоянки транспортних засобів
(автостоянок, місць паркування транспорту).

На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.
Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з угодою, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений угодою або актом органу місцевого самоврядування.
У випадку розміщення місць для паркування на проїзної частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов’язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування.
У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:
– засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;
– розпалювати вогнища;
– торгувати без дозволу власника дорожнього об’єкта або уповноваженого ним органу та без погодження з управлінням ДАІ Львівської області;
– зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;
– псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.
Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням. Не допускається захаращення території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо, за виключенням випадків, встановлених законодавством.

5) майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі, особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно до договору або особи, за якими вони закріплені.
Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. 
Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

6) місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.

Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів. 
Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам „Правил торгівлі на ринках” від 26.02.2002 № 57/188/84/105, санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. При проведенні ярмарку, сезонної торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативних актів.
Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов’язані:
– забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення;
– укласти договір на вивезення твердих побутових відходів;
– встановити сміттєзбірники (урни) для збирання відходів та сміття;
– забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.
Для організації ярмарку або майданчика сезонної торгівлі суб’єкти господарської діяльності зобов’язані отримати статус оператора шляхом укладення відповідного договору.
Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі здійснює виконавчий комітет селищної ради.

5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання
прибудинкової території, територій житлової
та громадської забудови

5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил. 
5.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.
5.3.3. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Юридичні особи та громадяни, вказані зобов’язані прибирати прилеглі території: по всій довжині відведеної, закріпленої або орендованої ділянки; в ширину – до середини вулиць, при односторонній забудові – на всю ширину проїзної частини. Власники, орендарі будинків і забудівники, території яких входять на площі, здійснюють прибирання до середини площ, крім територій, які закріплені за житлово-комунальними організаціями. 
5.3.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність селищної ради як безхазяйні, проводиться органом місцевого самоврядування, або підприємством, установою, організацією, з якими органом місцевого самоврядування укладено відповідний договір на утримання та благоустрій присадибної ділянки.
5.3.5. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у балки, рови, канави, особливо на території, прилеглі до приватної забудови.
5.3.6. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати їх, що заважає руху спеціальних машин „швидкої допомоги”, пожежної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо.
5.3.7. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови понад строки проведення будівельних та інших ремонтних робіт.
5.3.8. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення відходів. 

5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання
територій підприємств, установ, організацій та закріплених
за ними територій на умовах договору

5.4.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.
5.4.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об’єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям відповідно до вимог закону.
5.4.3. Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.
5.4.4. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об’єкта відповідно до договору.
5.4.5. Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними території в належному стані відповідно до умов договору, цих Правил, вимог законодавства. 
5.4.6. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають органи місцевого самоврядування.
5.4.7. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.


5.5. Порядок санітарного очищення території селищаБрюховичі

5.5.1. Санітарне очищення території селища Брюховичі включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території селища відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень селищної ради, чинного законодавства. 
5.5.2 Обов’язок по прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів: 
1) покриття проїздної частини селищих вулиць, провулків, тротуарів за кошти місцевого бюджету – покладається на відповідні служби за належністю органів місцевого самоврядування;
2) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини селищних вулиць, провулків, прилеглих до житлового фонду територіальної громади, – покладається на відповідні служби за належністю органів місцевого самоврядування;
3) тротуарів, покриття проїзної частини внутрішньоквартальних доріг, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями, – покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку на виконком селищної ради;
4) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку, – покладається на балансоутримувача будівель, товариства власників багатоквартирного будинку;
5) дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;
6) тротуарів, територій, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків, палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів торгівлі на відстані 20 м навколо них – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;
7) охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;
8) прилеглих до АЗС, на відстані 20 метрів навколо них – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;
9) прилеглих до гаражів на відстані 20 метрів навколо них – покладається на гаражно-будівельні кооперативи, власників (користувачів, якщо такий обов’язок покладений на них відповідно до договору) індивідуальних гаражів;
10) прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 5 м – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;
11) кінцевих автобусних, зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок (місць відстою) маршрутних таксі – покладається на відповідні підприємства, що експлуатують вказані зупинки (далі – підприємства транспорту) у радіусі 20 метрів від облаштування зупинки, стоянки;
12) автобусних, зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок маршрутних таксі, крім кінцевих, – покладається на відповідні підприємства або інших осіб при укладанні договору про надання послуг на прибирання;
13) місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, крім кінцевих, де відсутні об’єкти торговельної діяльності та які розміщені не на прибудинковій території – покладається на відповідні організації за погодженням з органами місцевого самоврядування при укладанні договору про надання послуг на прибирання; 
14) парковок та автостоянок – покладається на осіб, які є їх балансоутримувачами, та осіб, яким вказані території надані у користування згідно з договором; 
15) зелених насаджень спортивних дитячих та інших рекреаційних зон, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів або відповідні організації за погодженням з органами місцевого самоврядування при укладанні договору про надання послуг на прибирання; 
16) місць встановлення сміттєзбірників – покладається на на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;
17) прибирання територій, які відведені під проектування та забудову, здійснюється фізичними чи юридичними особами, яким відповідно до діючого законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться.
Рішенням селищної ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах міста.
5.5.3. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:
1) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю;
2) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;
3) регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;
4) регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;
5) вивозити сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках державного та громадського житлового фонду; 
6) належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою;
7) встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;
8) очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;
9) контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;
10) регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення;
11) з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;
12) проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;
13) проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;
14) проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев, а також садіння;
15) не допускати пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих на прилеглих територіях;
5.5.4.Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:
1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;
2) підприємства, організації, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;
3) підприємства і організації, які є балансоутримувачами рекреаційних зон, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів;
4) транспортні та інші підприємства – відповідно до вимог цих Правил.
5.5.5. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, у разі стійкого забруднення – промивати. 
5.5.6. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:
1) підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення;
2) видалення снігу та сніово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, на трамвайному полотні, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище, інші місця, визначені міськвиконкомом або виконкомом селищної ради .
3) усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзний частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском або шлаком без застосування хлоридів. Використання піщано-соляної суміші забороняється. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.
5.5.7. Тротуари, доріжки у скверах, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами підприємства, підприємства, організації та установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.
5.5.8. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та обробка іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, перехресть проводиться в порядку, визначеному виконкомом селищної ради.
5.5.9. Балансоутримувачі, підприємства, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.
5.5.10. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про відходи”.
5.5.11. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені для цього місця.
5.5.12. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.
5.5.13. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території селища, на територіях рекреаційного призначення, в межах водоохоронних зон, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини. 
5.5.14. Визначення територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, громадян, які підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови, ліквідація стихійних звалищ покладається на виконком селищної ради. 

5.6. Вимоги до впорядкування територій підприємств,
установ, організацій

5.6.1. Впорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
5.6.2. Проектами землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань передбачаються заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, 
усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування всіх галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування.

5.7. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

5.7.1. На об’єктах благоустрою забороняється:
1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;
2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;
3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;
4) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;
5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, покидьками, недопалками тощо;
6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;
7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;
9) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів; 
10) використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;
11) виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;
12) забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;
13) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;
14) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
15) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;
16) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях за умови їх відведення, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил;
17) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
18) самовільно підключатися до мереж водопостачання, зливової та госппобутової каналізації;
19) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею;
20) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;
21) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;
22) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;
23) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України. 


5.8. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів

5.8.1. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:
1) в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди;
2) на стадіоні;
3) у ліфтах;
4) на територіях закладів освіти, у тому числі дитячих ясел-садків, шкіл, ліцею, вищих навчальних закладів;
5) на територіях та безпосередньо поряд з територіями дитячих майданчиків, майданчиків для відпочинку та дозвілля;
6) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.
5.8.2. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров’ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів.
5.8.3. У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

5.9. Обмеження (обтяження) на використання
земельних ділянок об’єктів благоустрою

5.9.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження.
5.9.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом. 
5.9.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються: уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.
5.9.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об’єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.
5.9.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови.
У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей.
5.9.6. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

Розділ 6. Вимоги до утримання елементів благоустрою
селища Брюховичі

6.1. Порядок утримання покриття вулиць, доріг, тротуарів

6.1.1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
6.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об’єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об’єктів за погодженням з управлінням ДАІ Львівської області.
6.1.3.Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, пішохідних доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.
6.1.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов’язаний повідомити про це проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху.
6.1.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.
6.1.6. Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на окремих ділянках доріг та тротуарів будівельна організація зобов’язана отримати погодження на виконання вказаних робіт Управлінням земельних відносин Львівської міської ради, виконкомом селищної ради з метою перевірки вказаними органами строків завершення інших будівельних та ремонтних робіт згідно з погодженими проектами на таких ділянках доріг та тротуарів.
6.1.7. Утримання в належному стані покриття вулиць, доріг, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою

6.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з „Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України”, цими Правилами, іншими нормативними актами.
6.2.2. Виробничий процес утримання об’єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, живоплотами, виткими рослинами, квітниками, газонами, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами; захист зелених насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, видалення аварійних дерев, санітарне очищення території об’єкта благоустрою.
6.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах селища під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету залежності від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів, орендарів.
6.2.4. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому порядку. При видаленні зелених насаджень в обов’язковому порядку сплачується відновна вартість зелених насаджень, визначена у встановленому порядку.
6.2.5. Місця висадки зелених насаджень визначаються за погодженням з уповноваженими органами.
6.2.6. Поточне утримання скверів та інших об’єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства, установи, організації – балансоутримувача (незалежно від форм власності), і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків. 
6.2.7.Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.
6.2.8. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об’єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.
6.2.9. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.
6.2.10. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою. 
6.2.11. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник після завершення робіт зобов’язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню.

6.2.14. На території зелених насаджень забороняється:
1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;
2) самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;
3) вивозити і запалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;
4) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
5) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
6) посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;
7) влаштовувати стоянки автомашин;
8) влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах;
9) влаштовувати ігри на газонах;
10) спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;
11) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;
12) добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;
13) рвати квіти, ламати гілки дерев;
14) винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;
15) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;
16) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;
6.2.15. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:
1) щодо насаджень, що належать до комунальної власності, – на виконком селищної ради;
2) на вулицях перед будівлями до проїзної частини, всередині квартальних насаджень та насаджень районів міста – на балансоутримувачів житлових, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я, які розташовані на території житлової забудови;
3) на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;
4) на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, – з дня початку робіт – на замовників будівництва;
5) на приватних садибах та прилеглих ділянках – на їх власників.

6.3. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів

6.3.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», „Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт”, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 № 273, та інших нормативних актів.
6.3.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи по фасадах.
6.3.3. Всі види проектних робіт на території селища здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами.
6.3.4. Всі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи по фасадах здійснюються за проектами, узгодженими та затвердженими у порядку, визначеному в ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».
6.3.5. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати дозвіл на виконання ремонтних або будівельних робіт відповідно до вимог „Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт”, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 № 273.
6.3.6. Проектні та будівельні роботи по фасадах здійснюються особами, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт.
6.3.7. Можливість вторинного використання раніше погодженої проектної документації для проведення ремонтних робіт визначає УправлінняархітектуриЛьвівської міської ради у кожному конкретному випадку.
6.3.8. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані:
1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів;
2) забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;
3) змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання ордера на виконання цих робіт;
4) розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень;
5) при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;
6) регулярно проводити обстеження та здійснювати паспортизацію будівель і споруд з метою забезпечення їх надійної експлуатації відповідно до затверджених уповноваженим органом Правил обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації, інших нормативних актів.
6.3.9. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами і громадянами міста щодо організації робіт по утриманню фасадів будинків та споруд у належному стані визначаються виконавчим комітетом селищної ради.
6.3.10. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

6.4. Порядок утримання будівель та споруд
системи інженерного захисту територій, санітарних споруд

6.4.1. Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.
6.4.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечити їх належну та безпечну роботу.


6.5. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою
дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку

6.5.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.
6.5.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.
6.5.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

6.6. Порядок утримання малих архітектурних форм
для провадження підприємницької діяльності

6.6.1. Утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності (далі у цьому параграфі – малих архітектурних форм) здійснюється їх балансоутримувачами. 
6.6.2.Біля кожної малої архітектурної форми повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.
6.6.3. У разі розміщення малої архітектурної форми на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра. 
6.6.4. Біля кожної малої архітектурної форми встановлюється урна для сміття. 
6.6.5. Підключення малих архітектурних форм до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об’єктів. 
6.6.6. Забороняється користуватися малими архітектурними формами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в підземні зливостоки.
6.6.7. Під час розміщення малих архітектурних форм не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

6.7. Порядок утримання елементів благоустрою
при розташуванні зовнішньої реклами

6.7.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому виконкомом селищної ради порядку.
6.7.2. Проведення робіт, пов’язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на селищній території, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт, наданих у встановленому виконкомом селищної ради порядку.
6.7.3. Виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на селищній території, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.
6.7.4. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на селищній території, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, цих Правил, проекту (схеми) організації дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.
6.7.5. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на селищній території, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.
6.7.6. У разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.
6.7.7. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою селища.
6.7.8. Проведення робіт з розташування рекламного засобу з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об’єкту благоустрою селища, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього об’єкта.
6.7.9. Великорозмірні рекламні засоби розташовуються відповідно до комплексного плану благоустрою вулиці селища на одному рівні від горизонтальної поверхні ґрунту (дорожнього покриття) та на однаковій відстані від доріг.
6.7.10. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.
6.7.11. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.
6.7.12. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.
6.7.13. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.
6.7.14. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.
6.7.15. Мінімальна відстань розташування рекламних засобів (наземних малогабаритних та інформаційних конструкцій, розташованих на електроопорах нижче одного метра від тротуару) повинна становити від перехресть – 25 метрів та 10 метрів з боку примикання дворового проїзду до вулиці селища.
6.7.16. Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше 2 м від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску.
6.7.17. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхніх фасадів.
6.7.18. Забороняється розташування рекламних засобів:
1) на пішохідних доріжках, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
2) на квітниках та деревах.
6.7.19. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.
6.7.20. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування. 
6.7.21. Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.
6.7.22. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.
6.7.23. Фундаменти рекламних засобів повинні бути заглибленими на 15–20 см нижче рівня ґрунту, а у випадку розміщення на поверхні – декоративно оформленими.
6.7.24. В зимовий період при насипанні поверхового шару ґрунту над фундаментом рекламного засобу або відновленні благоустрою при демонтажі рекламного засобу (відновлення після демонтажу фундаменту рекламного засобу) заборонено використовувати змерзлий, кусковий ґрунт.
6.7.25. Великорозмірні рекламні засоби повинні мати екранну монолітну конструкцію (місця з’єднань, частини конструкції, силові елементи, опори, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з’єднання з фундаментом закрито обшивним матеріалом) з двосторонньою інформаційною площиною або мати декоративно оформлену зворотну сторону.
6.7.26. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.
6.7.27. При заміні рекламного сюжету не допускається розташування автотранспортних засобів на трав’яному покритті.
6.7.28. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
6.7.28. У випадках укладення договору щодо використання елементів благоустрою на місці розташування рекламного засобу між власником рекламного засобу та утримувачем елементу благоустрою селища відповідальність за технічний та естетичний стан всього елементу благоустрою селища несе його утримувач (крім безпосередньо місця розташування рекламного засобу).
6.7.29. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконкомом селищної ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.
6.7.30. Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями цих Правил у селищі Брюховичі (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконкомом селищної ради.
6.7.31. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.


6.8. Порядок утримання інших елементів благоустрою
(малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків,
вуличних годинників, меморіальних дощок та інших)
6.8.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.
6.8.2. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території селища, що належать до комунальної власності, покладається на підприємства, організації, установи за угодою з виконкомом селищної ради.
6.8.3. Садові лави слід утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

Розділ 7. Порядок здійснення благоустрою,
утримання об’єктів та елементів
благоустрою суб’єктами господарювання,
що здійснюють окремі види діяльності

7.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів
благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг

7.1.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).
7.1.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і харчування, сфери послуг зобов’язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.
7.1.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзної частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.
7.1.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.
7.1.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини. 

7.2. Порядок здійснення благоустрою,
утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва,
земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт

7.2.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.
7.2.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:
1) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;
2) розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування відповідно до чинних державних будівельних норм;
3) організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил.
7.2.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту.
7.2.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.
7.2.5. Планування і забудова селища, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається. У тих випадках, коли з об’єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об’єкти, за рішенням органу місцевого самоврядування за участю відповідних підприємств (об’єднань), установ і організацій створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема будівництво спеціальних об’єктів.
7.2.6. Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов’язані:
1) утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;
2) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, який видається у встановленому порядку. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;
3) виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі дозволу (ордера) селищної ради. Забороняється закриття вказаних робіт та закриття дозволу (ордера) без належного та якісного відновлення благоустрою території. Зазначена вимога розповсюджується на випадки проведення робіт безтраншейним способом. Про закінчення робіт замовником робіт в обов’язковому порядку повідомляється виконком селищної ради;
4) проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);
5) у встановленому порядку отримувати дозвіл (ордер) на встановлення риштування, каркасно-плівкових та інших легких огорож під час ремонту (реконструкції) елементів будівель, споруд, що пов’язано з погіршенням благоустрою, виконувати умови такого дозволу (ордера) та проводити роботи відповідно до вимог цих Правил та чинного законодавства;
6) встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів;
7) на період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів на об’єктах благоустрою у встановленому порядку отримувати відповідний дозвіл (ордер) на проведення робіт, пов’язаних з тимчасовим погіршенням благоустрою;
8) проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території; 
9) негайно не більше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;
10) не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;
11) організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць;
12) вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;
13) не допускати позанормового накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, виконувати заходи по запобіганню запилювання повітря; 
14) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;
15) при здачі в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій відповідної території;
16) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;
17) на вулицях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи по будівництву підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час;
7.2.7. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі аварійного або планового дозволу (ордера) на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається виконкомом селищної ради, та на наступних умовах:
1) підприємство, установа, організація або її керівник, що виконує роботи, несе відповідальність за дотримання умов, погоджень і вимог, викладених у дозволі (ордері) та правилах ведення робіт. Таку ж відповідальність несе субпідрядна організація;
2) дозвіл (ордер) повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи;
3) особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов’язана до їх початку:
– обгородити місце розриття стандартними бар’єрами, пофарбованими в яскраві кольори; 
– при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або обгородити місце розриття світловим сигналом червоного кольору;
– встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу;
– на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити чіткий покажчик об’їзду;
– у випадках передбачених будівельними нормами та правилами, встановити інформаційний щит з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією;
4) з метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов’язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж, після чого відповідальна особа зобов’язана вжити необхідні заходи для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників;
5) керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов’язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій;
6) організація і особа, яка відповідає за виконання робіт, несуть відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили;
7) забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом, без узгодження з зацікавленими організаціями;
8) доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт. Матеріали повинні складатися з таким розрахунком, щоб не загромаджувати шляхів і переходів, зелених насаджень;
9) при виконанні розриття в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт;
10) місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені застерігаючими знаками стандартного типу, до будмайданчиків влаштовані під’їзні дороги з твердим покриттям;
11) в місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шириною не менше 0,75 м, з перилами висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка;
12) для найменшого загромадження вулиць вийнятий з траншеї ґрунт повинен прибиратись з місця робіт негайно. Забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, кришки водоканалізаційних, телефонних та інших колодязів;
13) відновлення благоустрою, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі (ордері) строки з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки; 
14) зворотної засипки при виконанні робіт на твердому покритті, що проводиться з шаровим утрамбуванням на всю глибину з суворим додержанням будівельних норм та правил, з використанням матеріалів та типу покриття такого ж дорожнього одягу проїзної частини;
15) відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) на вулицях, у скверах, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб, і закінчується в строки, вказані в дозволі (ордері);
16) виконання робіт включає відновлення благоустрою; відновлення благоустрою включає відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, висадку зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, відновлення нормального руху пішоходів та транспорту, інші роботи з відновлення благоустрою;
17) виконання робіт без отримання дозволу (ордера) або по закінченню вказаних у дозволі (ордері) строків (без продовження дозволу або оформлення нового дозволу) – забороняється і вважається самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу (ордера), повинні бути негайно припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності, передбаченої рішеннями міської ради, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами;
18) компенсації шкоди внаслідок погіршення благоустрою, у тому числі порушення умов благоустрою, пошкодження чи знищення елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, обладнання та матеріалів;
19) видачі планового дозволу (ордера) на проведення робіт, пов’язаних з розриттям проїзної частини вулиць центральної частини міста, магістральних вулиць та шляхів, проводиться тільки за розпорядженням селищного голови;
20) при аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких потребує негайного розриття вулиць, організація, яка веде роботи, може розпочати їх після повідомлення про початок робіт телефонограмою , пожежної інспекції, швидкої медичної допомоги, комунальних органів, всіх організацій, які мають підземні комунікації на ділянці розриття, з подальшим оформленням (не більше доби) аварійного ордера. Строк дії аварійного ордера не більше трьох діб. При відсутності дозволу (ордера) збільшення строку або об’єму проведення робіт, розриття вважається самовільним.
7.2.8. Контроль за додержанням цих Правил при проведенні земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту та ін.), та відновлення благоустрою здійснюють виконавчий комітет селищної ради.

7.3. Порядок здійснення благоустрою,
утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення
святкових, розважальних та інших масових заходів

7.3.1. Під час проведення святкових, розважальних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.
7.3.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень власними силами.
7.3.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає селищна рада, розпорядженням селищного голови або рішенням селищної ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.
7.3.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.
7.3.5. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.
7.3.6. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, конференції та ін.) на селищних вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.Розділ. 8. Контроль у сфері благоустрою території селища Брюховичі

8.1. Контроль у сфері благоустрою селища Брюховичі спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил та інших нормативно-правових актів.
8.2. Контроль за станом благоустрою селища Брюховичі, виконанням цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, створення міст відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій селищна рада покладає на уповноважених осіб. 
8.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою селища здійснюється шляхом:
1) проведення перевірок території;
2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;
3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;
4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.


Розділ 9. Відповідальність громадян та юридичних осіб
за порушення Правил благоустрою території селища Брюховичі

9.1. Відповідно до п.44 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ накладаються стягнення, передбачені ст.ст.82, 152 КУпАП за порушення вимог цих Правил, а саме за:
9.1.1. Самовільне скидання всіх видів відходів, грунту тощо у невідведених для цього місцях. До відповідальності притягуються посадові особи та громадяни, що допустили порушення, а у разі неможливості їх виявлення – посадові особи підприємств, за якими закріплені ці території, після закінчення терміну припису про усунення виявлених порушень.
9.1.2. Завантаження контейнерів для ТПВ будівельними відходами, металобрухтом.
9.1.3. Несвоєчасне прибирання території, у тому числі прилеглої та закріпленої.
9.1.4. Забруднення впорядкованої території при перевезенні відходів, сипучих матеріалів автотранспортом та внаслідок виносу болота за колесами автомобілів.
9.1.5. Несвоєчасне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків.
9.1.6. Несвоєчасне вивезення будівельних відходів з будівельних майданчиків.
9.1.7. Засмічення місць загального користування.
9.1.8. Витоки води, фекалій та стоків на впорядковані території.
9.1.9. Несвоєчасне прибирання снігу з тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць.
9.1.10. Посипання тротуарів хімічними речовинами.
9.1.11. Миття, заправку, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць, тротуарах, у житлових мікрорайонах та у необладнаних для цього місцях.
9.1.12. Несвоєчасне прибирання місця зберігання автомобіля (на вулицях, прибудинкових територіях).
9.1.13. Складування грунту, будівельних матеріалів поза межами будівельного майданчика без дозволу.
9.1.14. Складування тари, конструкцій, виробів на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тощо без дозволу.
9.1.15. Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів і теплових камер.
9.1.16. Наїзди на зелені насадження, газони, тротуари, декоративні огорожі; зупинку та стоянку автотранспортних засобів, яка ускладнює або унеможливлює утримання об’єктів селищного благоустрою тощо.
9.1.17. Забруднення території, вулиці тощо, викликане виконанням будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі.
9.1.18. Відсутність освітлення розкопаного місця.
9.1.19. Відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій.
9.1.20. Відновлення благоустрою об’єкта після виконання планових та аварійних робіт з недотриманням вимог проектно-кошторисної документації або проекту виконання робіт.
9.1.21. Відсутність урн для сміття на на підприємствах, установах, організаціях.
9.1.22. Забруднення території внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою.
20.1.23. Забруднення територій, вулиць тощо, викликане самовільним виконанням будівельних, ремонтно-будівельних робіт (без отримання дозволу районної адміністрації).
20.1.24. Самочинне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійних і тимчасових огорож, риштувань, дорожніх знаків, кіосків, яток стаціонарних, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та несвоєчасна їх перереєстрація, самовільне паркування автомобілів у межах зони паркування.
9.1.25. Розвішування рекламних оголошень, афіш, агітаційних плакатів на фасадах будинків, споруд, парканах, деревах, стовпах тощо та несвоєчасне зняття агітаційних плакатів.
9.1.27. Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і організацій.
9.1.28. Незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність, невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам:
9.1.28.1. Постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів вуличного освітлення, домових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для відходів.
9.1.28.2. Кіосків, літніх торговельних майданчиків, яток стаціонарних, трансформаторних будок, телефонних і електричних шаф, навісів та павільйонів зупинок транспорту.
9.1.28.3. Спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам’ятних дошок.
9.1.29. Висаджування зелених насаджень, влаштування городів без погодження з Брюховицькою селищною радо.
9.1.30. Спалювання на території селища опалого листя, сухої рослинності, будь-яких промислових, будівельних та побутових відходів.
Після закінчення терміну припису про усунення виявлених порушень до відповідальності притягуються посадові особи та громадяни, що допустили порушення, а у разі неможливості їх виявлення – посадові особи підприємств, за якими закріплені ці території.
9.2. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.
9.3. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.
9.4. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.
9.5. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:
1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;
2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:
– ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;
– здійсненні ремонту інженерних мереж;
– видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;
– прокладанні нових інженерних мереж;
– виконанні інших суспільно необхідних робіт.
9.6. У випадках, зазначених у підпункті 2 пункту 9.6. цих Правил, у разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.
9.7. Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
9.8. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.
9.9. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.
9.10. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

Розділ 10. Порядок внесення змін та доповнень до
Правил благоустрою території селища Брюховичі

10.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Брюховицької селищної ради.

Додаток №1

Затверджено рішенням

Брюховицької селищної ради

від 26.05.2011 року №75

Правила

благоустрою території

селища Брюховичі

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою території селища Брюховичі (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою селища Брюховичі, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території селища, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у селищі. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території селища виконавчими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.2. Об’єкти благоустрою селища Брюховичі використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3. Організацію благоустрою селища Брюховичі забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території селища Брюховичі.

1.4. Повноваження Брюховицької селищної ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, “Про органи самоорганізації населення”, іншими нормативно-правовими актами України.

1.5. Брюховицька селищна рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.7. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядуванняв Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, чинного законодавства України.

1.8. Правила містять загальнообов’язкові на території селищаБрюховичі норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

Розділ 2. Визначення термінів

2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

2.1.1. Балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацією згідно з законом.

2.1.2. Благоустрій населеного пункту – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

2.1.3. Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

2.1.4. Вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

2.1.5. Автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території загального користування, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма засобами організації дорожнього руху.

2.1.6. Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

2.1.7. Елементи благоустрою:

1) покриття вулиць, доріг, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у скверах, на алеях, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3) будинки та споруди, їх фасади;

4) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

6) спортивні споруди;

7) обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

9) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;

10) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

11) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення;

12) малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;

13) малі архітектурні форми некомерційного призначення;

14) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

15) садові лави;

16) меморіальні дошки;

17) інші елементи благоустрою селища Брюховичі.

2.1.8. Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.

2.1.9. Заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

2.1.10. Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

2.1.11. Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

2.1.12. Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності – це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

2.1.13. Пересувна мала архітектурна форма (торговельне обладнання, низькотемпера-турний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності тощо) – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей;

2.1.14. Стаціонарна мала архітектурна форма (кіоск, павільйон тощо) – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30 кв.м.

2.1.15. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (далі – Дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг) – документ дозвільного характеру, встановленого виконавчим комітетом Брюховицької селищної ради зразку, який дає суб’єкту господарювання право на здійснення господарської діяльності в сфері торгівлі та надання послуг.

2.1.16. Постійне місце торгівлі та сфери послуг (стаціонарна мережа) – спеціально відведене місце для торгівлі та сфери послуг в об’єктах нерухомого майна, які розташовані на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей); в будівлях, спорудах, які мають закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру мають площу до 30 кв.м. (стаціонарна мала архітектурна форма)

2.1.17. Тимчасове місце торгівлі та сфери послуг – спеціально відведене місце торгівлі та сфери послуг в тимчасових будівлях, спорудах, які виконуються із полегшених конструкцій і встановлюються тимчасово без улаштування фундаментів та не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей (пересувна мала архітектурна форма); в пересувній дрібно-роздрібній торговельній мережі, на літніх майданчиках.

2.1.18. Літні майданчики – об’єкти пересувної торгівельної мережі де продаж товарів здійснюється через автокафе, лавки – автопричепи з столиками для споживання продуктів харчування із спеціальним технологічним обладнанням, чи без нього, які розміщуються на земельних ділянках, які не надані у власність або в користування.

2.1.19. Дозвільний орган – виконавчий комітет Брюховицької селищної ради.

2.1.20. Об’єкти благоустрою – сукупність усіх територій селища, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій житлової та громадської забудови, природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, територій промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та іншого призначення.

Об’єкти благоустрою:

1) території загального користування:

– парки (парки культури та відпочинку, парки спортивні, дитячі, та інші), рекреаційні зони, зони зелених насаджень, сквери та майданчики для дозвілля та відпочинку;

– пам’ятки культурної та історичної спадщини;

– вулиці, дороги, провулки, пішохідні та велосипедні доріжки;

– кладовища;

– місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту);

– місця для зупинки маршрутних транспортних засобів;

– місця для організації сезонної торгівлі;

– інші території загального користування в межах селища Брюховичі;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території на умовах договору;

5) інші території в межах селища Брюховичі.

2.1.21. Прибудинкова територія – територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

2.1.21.1 Присадибна земельна ділянка – земельна ділянка (обмежована, забезпечена виїздом на вулицю, провулок тощо), на якій розміщені житловий будинок, господарські будівлі та споруди, сад, город тощо. За правовим статусом відноситься до земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Відповідно до чинного законодавства України надається безкоштовно у приватну власність. Розміри земельної ділянки, котра може бути передана безкоштовно у приватну власність визначаються відповідно до Земельного кодексу України;

2.1.22.Проїзна частина – частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

2.1.23. Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг. До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.

2.1.24. Рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо).

2.1.25. Реконструкція будинків та споруд – комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

2.1.26. Ремонт – комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.

2.1.27. Ремонт будинків та споруд:

а) поточний – комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;

б) капітальний – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

2.1.28. Сквер – упорядкована й озеленена ділянка, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення селища та призначена для короткочасного відпочинку населення.

2.1.29.Спортивні споруди – окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.

2.1.30. Суб’єкти у сфері благоустрою селища Брюховичі – учасники відносин у сфері благоустрою селища Брюховичі, а саме: органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

2.1.31. Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану селища, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, цих Правил, а також санітарне очищення території,її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

2.1.32. Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Розділ 3. Права та обов’язки громадян

у сфері благоустрою селища Брюховичі

3.1. Громадяни у сфері благоустрою селища мають право:

3.1.1. користуватись об’єктами благоустрою селища;

3.1.2. брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території селища;

3.1.3. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою селища;

3.1.4. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою селища та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

3.1.5. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою селища, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

3.1.6. звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

3.1.7. мати інші права передбачені чинним законодавством у сфрі благоустрою.

3.2. Громадяни у сфері благоустрою селища зобов’язані:

3.2.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за нимиоб’єкти благоустрою (їх частини);

3.2.2. здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, а також встановлених державних стандартів, норм і правил;

3.2.3. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

3.2.4. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

3.2.5. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;

3.2.6. забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами;

3.2.7. забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

3.2.8. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

Розділ 4. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій,

фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою селища Брюховичі

4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою селища мають право:

4.1.1. брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку селища та заходів з благоустрою його території;

4.1.2. брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою селища;

4.1.3. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою селища.

4.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою селища зобов’язані:

4.2.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за нимиоб’єкти благоустрою (їх частини);

4.2.2. здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, а також встановлених державних стандартів, норм і правил;

4.2.3. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4.2.4. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

4.2.5. проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизаціюакріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин);

4.2.6. у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування та й утримання їх у чистоті і належному стані;

4.2.7. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;

4.2.8. забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами;

4.2.9. забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

4.2.10. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм згідно з паспортами, затвердженими уповноваженими особами;

4.2.11. відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки;

4.2.12. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою

та утримання території селища Брюховичі

5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.1.1. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.2. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання заходів з утримання та ремонту цього об’єкта у повному обсязі.

5.1.3. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом. Утримання може здійснюватися спільно на підставі угоди.

5.1.4 На території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення за умови отримання всіх необхідних узгоджень відповідно до чинного законодавства. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.

5.1.5. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

5.1.6. Угоди відшкодувального користування об’єктами благоустрою (їх частинами) укладає уповноважена особа, якій делеговані відповідні повноваження та покладений обов’язок здійснювати технічне забезпечення об’єктів благоустрою (електрична енергія, водозабезпечення та водовідведення, санітарний стан). Угоди укладаються на підставі висновків щодо можливості, доцільності та строків користування, які надаються виконавчим комітетом селищної ради..

5.1.7. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства.

5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій

загального користування:

1) рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів

і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Благоустрій та утримання у належному стані територій рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

– санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення угод на їх вивезення;

– освітлення територій;

– озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

– відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

– утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу споруд, що розташовані на території скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

– встановлення та утримання у належному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав, меморіальних дошок, та інших елементів благоустрою;

– забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

– забезпечення належної роботи обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Збір листя на території скверів здійснюється тільки на алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, квітниках. Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у скверах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Спалювати листя забороняється.

Утримання в належному стані зелених насаджень рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів.

Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю.

Пошкодження зелених насаджень, збір квітів на територіях рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

На територіях рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою.

Догляд за урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

2) доріг, вулиць, провулків.

Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання, мають право вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з управлінням ДАІ Львівської області рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів. Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил ДБН В.2.3.-5-2001.

Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи зобов’язані:

– своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

– постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

– контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

– вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з управлінням ДАІ Львівської області оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

– аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

– сповіщати виконком селищної ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;

– забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення .проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря. Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах.

Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з „червоними лініями” селищних вулиць і доріг, зобов’язані:

– утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

– установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;

– у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідуваннявлаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти.

Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах „червоних ліній” селищих вулиць і доріг, зобов’язані:

– утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об’єктів;

– забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя таінших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

– забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об’єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

– у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також управління ДАІ Львівської області;

– дотримувати вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

У межах „червоних ліній” селищних вулиць і доріг забороняється:

– розміщувати гаражі та інші споруди й об’єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;

– розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;

– смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

– спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

– скидати промислові та каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

– встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

– випасати худобу та свійську птицю;

– виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об’єкта або уповноваженого ним органу та погодження з управлінням ДАІ Львівської області

При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій.

Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об’єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов’язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об’єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об’єктів, забрудненню навколишнього середовища.

Всі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об’єктів є відповідність контрольованих показників окремих їх елементів і об’єктів у цілому ДСТУ 3587. Ремонт і утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі регламентується РДИ-204 УССР 049.

Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання селищних вулиць і доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил, у тому числі ВБН В.3.2.-218-182-2003. Якість робіт по ремонту та утриманню об’єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

Питання виробничої діяльності комунальних служб, пов’язані із закриттям або обмеженням руху, погоджуються з управлінням транспорту і зв’язку Львівської обласної державної адміністрації, управлінням транспорту Львівської міської ради, управлінням ДАІ Львівської області, виконавчим комітетом селищної ради.

Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту (повністю або частково) здійснюється з повідомленням виконавчим комітетом селищної ради не менше ніж за три робочих дні управління транспорту і зв’язку Львівської обласної державної адміністрації, управління транспорту Львівської міської ради, управління ДАІ Львівської області.

3) кладовищ.

Утримання кладовищ, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується згідно відповідною організацією, якою укладено угоду з виконавчим органом селищної ради.

Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання здійснюється відповідно їх користувачами за рахунок власних коштів.

Утримання у належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.

Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

4) місць для стоянки транспортних засобів

(автостоянок, місць паркування транспорту).

На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з угодою, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений угодою або актом органу місцевого самоврядування.

У випадку розміщення місць для паркування на проїзної частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов’язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування.

У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

– засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;

– розпалювати вогнища;

– торгувати без дозволу власника дорожнього об’єкта або уповноваженого ним органу та без погодження з управлінням ДАІ Львівської області;

– зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;

– псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням. Не допускається захаращення території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо, за виключенням випадків, встановлених законодавством.

5) майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі, особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно до договору або особи, за якими вони закріплені.

Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

6) місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.

Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам „Правил торгівлі на ринках” від 26.02.2002 № 57/188/84/105, санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. При проведенні ярмарку, сезонної торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативних актів.

Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов’язані:

– забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення;

– укласти договір на вивезення твердих побутових відходів;

– встановити сміттєзбірники (урни) для збирання відходів та сміття;

– забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.

Для організації ярмарку або майданчика сезонної торгівлі суб’єкти господарської діяльності зобов’язані отримати статус оператора шляхом укладення відповідного договору.

Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі здійснює виконавчий комітет селищної ради.

5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання

прибудинкової території, територій житлової

та громадської забудови

5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

5.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

5.3.3. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Юридичні особи та громадяни, вказані зобов’язані прибирати прилеглі території: по всій довжині відведеної, закріпленої або орендованої ділянки; в ширину – до середини вулиць, при односторонній забудові – на всю ширину проїзної частини.Власники, орендарі будинків і забудівники, території яких входять на площі, здійснюють прибирання до середини площ, крім територій, які закріплені за житлово-комунальними організаціями.

5.3.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність селищної ради як безхазяйні, проводиться органом місцевого самоврядування, або підприємством, установою, організацією, з якими органом місцевого самоврядування укладено відповідний договір на утримання та благоустрій присадибної ділянки.

5.3.5. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у балки, рови, канави, особливо на території, прилеглі до приватної забудови.

5.3.6. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати їх, що заважає руху спеціальних машин „швидкої допомоги”, пожежної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо.

5.3.7. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови понад строки проведення будівельних та інших ремонтних робіт.

5.3.8. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення відходів.

5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання

територій підприємств,установ, організацій та закріплених

за ними територій на умовах договору

5.4.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.4.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об’єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям відповідно до вимог закону.

5.4.3. Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

5.4.4. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об’єкта відповідно до договору.

5.4.5. Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними території в належному стані відповідно до умов договору, цих Правил, вимог законодавства.

5.4.6. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають органи місцевого самоврядування.

5.4.7. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

5.5. Порядок санітарного очищення території селищаБрюховичі

5.5.1. Санітарне очищення території селища Брюховичі включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території селища відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень селищної ради, чинного законодавства.

5.5.2 Обов’язок по прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:

1) покриття проїздної частини селищих вулиць, провулків, тротуарів за кошти місцевого бюджету – покладається на відповідні служби за належністю органів місцевого самоврядування;

2) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини селищних вулиць, провулків, прилеглих до житлового фонду територіальної громади, – покладається на відповідні служби за належністю органів місцевого самоврядування;

3) тротуарів, покриття проїзної частини внутрішньоквартальних доріг, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями, – покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку на виконком селищної ради;

4) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку, – покладається на балансоутримувача будівель, товариства власників багатоквартирного будинку;

5) дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

6) тротуарів, територій, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків, палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів торгівлі на відстані 20 м навколо них – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

7) охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

8) прилеглих до АЗС, на відстані 20 метрів навколо них – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;

9) прилеглих до гаражів на відстані 20 метрів навколо них – покладається на гаражно-будівельні кооперативи, власників (користувачів, якщо такий обов’язок покладений на них відповідно до договору) індивідуальних гаражів;

10) прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 5 м – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

11) кінцевих автобусних, зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок (місць відстою) маршрутних таксі – покладається на відповідні підприємства, що експлуатують вказані зупинки (далі – підприємства транспорту) у радіусі 20 метрів від облаштування зупинки, стоянки;

12)автобусних, зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок маршрутних таксі, крім кінцевих, – покладається на відповідні підприємства або інших осібпри укладанні договору про надання послуг на прибирання;

13) місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, крім кінцевих, де відсутні об’єкти торговельної діяльності та які розміщені не на прибудинковій території – покладається на відповідні організації за погодженням з органами місцевого самоврядування при укладанні договору про надання послуг на прибирання;

14) парковок та автостоянок – покладається на осіб, які є їх балансоутримувачами, та осіб, яким вказані території надані у користування згідно з договором;

15) зелених насаджень спортивних дитячихта інших рекреаційних зон, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів або відповідні організації за погодженням з органами місцевого самоврядування при укладанні договору про надання послуг на прибирання;

16) місць встановлення сміттєзбірників – покладається нана підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

17) прибирання територій, які відведені під проектування та забудову, здійснюється фізичними чи юридичними особами, яким відповідно до діючого законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться.

Рішенням селищної ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах міста.

5.5.3. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

1) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю;

2) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;

3) регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;

4) регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

5) вивозити сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках державного та громадського житлового фонду;

6)належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою;

7) встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;

8) очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

9) контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;

10) регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення;

11) з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

12) проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

13) проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

14) проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев, а також садіння;

15) не допускати пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих на прилеглих територіях;

5.5.4.Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

2) підприємства, організації, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;

3) підприємства і організації, які є балансоутримувачами рекреаційних зон, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів;

4) транспортні та інші підприємства – відповідно до вимог цих Правил.

5.5.5. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, у разі стійкого забруднення – промивати.

5.5.6. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

1) підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення;

2) видалення снігу та сніово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, на трамвайному полотні, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище, інші місця, визначені міськвиконкомом або виконкомом селищної ради .

3) усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзний частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском або шлаком без застосування хлоридів. Використання піщано-соляної суміші забороняється. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

5.5.7. Тротуари, доріжки у скверах, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами підприємства, підприємства, організації та установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

5.5.8. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та обробка іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частинивулиць, перехрестьпроводиться в порядку, визначеному виконкомом селищної ради.

5.5.9. Балансоутримувачі, підприємства, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

5.5.10. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про відходи”.

5.5.11. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені для цього місця.

5.5.12. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.

5.5.13. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території селища, на територіях рекреаційного призначення, в межах водоохоронних зон, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

5.5.14. Визначення територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, громадян, які підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови, ліквідація стихійних звалищ покладається на виконком селищної ради.

5.6. Вимоги до впорядкування територій підприємств,

установ, організацій

5.6.1. Впорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

5.6.2. Проектами землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань передбачаються заходи щодо впорядкування структури земельних угідь,

усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування всіх галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування.

5.7. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

5.7.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

4) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, покидьками, недопалками тощо;

6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;

7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

9) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

10) використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

11) виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

12) забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;

13) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

14) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

15) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

16) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях за умови їх відведення, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил;

17) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

18) самовільно підключатися до мереж водопостачання, зливової та госппобутової каналізації;

19) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею;

20) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

21) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

22) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

23) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

5.8. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів

5.8.1. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

1) в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди;

2) на стадіоні;

3) у ліфтах;

4) на територіях закладів освіти, у тому числі дитячих ясел-садків, шкіл, ліцею, вищих навчальних закладів;

5) на територіях та безпосередньо поряд з територіями дитячих майданчиків, майданчиків для відпочинку та дозвілля;

6) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

5.8.2. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров’ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів.

5.8.3. У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

5.9. Обмеження (обтяження) на використання

земельних ділянок об’єктів благоустрою

5.9.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження.

5.9.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

5.9.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються: уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

5.9.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об’єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

5.9.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови.

У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей.

5.9.6. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

Розділ 6. Вимоги до утримання елементів благоустрою

селища Брюховичі

6.1. Порядок утримання покриттявулиць, доріг, тротуарів

6.1.1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об’єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об’єктів за погодженням з управлінням ДАІ Львівської області.

6.1.3.Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, пішохідних доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

6.1.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов’язаний повідомити про це проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху.

6.1.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

6.1.6. Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на окремих ділянках доріг та тротуарів будівельна організація зобов’язана отримати погодження на виконання вказаних робіт Управлінням земельних відносин Львівської міської ради, виконкомом селищної ради з метою перевірки вказаними органами строків завершення інших будівельних та ремонтних робіт згідно з погодженими проектами на таких ділянках доріг та тротуарів.

6.1.7. Утримання в належному стані покриття вулиць, доріг, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою

6.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з „Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України”, цими Правилами, іншими нормативними актами.

6.2.2. Виробничий процес утримання об’єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, живоплотами, виткими рослинами, квітниками, газонами, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами; захист зелених насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, видалення аварійних дерев, санітарне очищення території об’єкта благоустрою.

6.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах селища під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету залежності від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів, орендарів.

6.2.4. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому порядку. При видаленні зелених насаджень в обов’язковому порядку сплачується відновна вартість зелених насаджень, визначена у встановленому порядку.

6.2.5. Місця висадки зелених насаджень визначаються за погодженням з уповноваженими органами.

6.2.6. Поточне утримання скверів та інших об’єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства, установи, організації – балансоутримувача (незалежно від форм власності), і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.

6.2.7.Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.8. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об’єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.9. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.

6.2.10. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

6.2.11. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник після завершення робіт зобов’язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню.

6.2.14. На території зелених насаджень забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;

2) самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

3) вивозити і запалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;

4) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

5) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

6) посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;

7) влаштовувати стоянки автомашин;

8) влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах;

9) влаштовувати ігри на газонах;

10) спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

11) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

12) добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;

13) рвати квіти, ламати гілки дерев;

14) винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;

15) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

16) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;

6.2.15. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

1) щодо насаджень, що належать до комунальної власності, – на виконком селищної ради;

2) на вулицях перед будівлями до проїзної частини, всередині квартальних насаджень та насаджень районів міста – на балансоутримувачів житлових, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я, які розташовані на території житлової забудови;

3) на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

4) на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, – з дня початку робіт – на замовників будівництва;

5) на приватних садибах та прилеглих ділянках – на їх власників.

6.3. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів

6.3.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», „Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт”, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 № 273, та інших нормативних актів.

6.3.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи по фасадах.

6.3.3. Всі види проектних робіт на території селища здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами.

6.3.4. Всі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи по фасадах здійснюються за проектами, узгодженими та затвердженими у порядку, визначеному в ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».

6.3.5. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати дозвіл на виконання ремонтних або будівельних робіт відповідно до вимог „Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт”, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 №273.

6.3.6. Проектні та будівельні роботи по фасадах здійснюються особами, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт.

6.3.7. Можливість вторинного використання раніше погодженої проектної документації для проведення ремонтних робіт визначає УправлінняархітектуриЛьвівської міської ради у кожному конкретному випадку.

6.3.8. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані:

1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів;

2) забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;

3) змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання ордера на виконання цих робіт;

4) розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень;

5) при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

6) регулярно проводити обстеження та здійснювати паспортизацію будівель і споруд з метою забезпечення їх надійної експлуатації відповідно до затверджених уповноваженим органом Правил обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації, інших нормативних актів.

6.3.9. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами і громадянами міста щодо організації робіт по утриманню фасадів будинків та споруд у належному стані визначаються виконавчим комітетом селищної ради.

6.3.10. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

6.4. Порядок утримання будівель та споруд

системи інженерного захисту територій, санітарних споруд

6.4.1. Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

6.4.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечити їх належну та безпечну роботу.

6.5. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою

дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку

6.5.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

6.5.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

6.5.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

6.6. Порядок утримання малих архітектурних форм

для провадження підприємницької діяльності

6.6.1. Утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності (далі у цьому параграфі – малих архітектурних форм) здійснюється їх балансоутримувачами.

6.6.2.Біля кожної малої архітектурної форми повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.

6.6.3. У разі розміщення малої архітектурної форми на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра.

6.6.4. Біля кожної малої архітектурної форми встановлюється урна для сміття.

6.6.5. Підключення малих архітектурних форм до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об’єктів.

6.6.6. Забороняється користуватися малими архітектурними формами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в підземні зливостоки.

6.6.7. Під час розміщення малих архітектурних форм не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

6.7. Порядок утримання елементів благоустрою

при розташуванні зовнішньої реклами

6.7.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому виконкомом селищної ради порядку.

6.7.2. Проведення робіт, пов’язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на селищній території, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт, наданих у встановленому виконкомом селищної ради порядку.

6.7.3. Виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на селищній території, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

6.7.4. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на селищній території, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, цих Правил, проекту (схеми) організації дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.

6.7.5. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на селищній території, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

6.7.6. У разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.

6.7.7. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою селища.

6.7.8. Проведення робіт з розташування рекламного засобу з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об’єкту благоустрою селища, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього об’єкта.

6.7.9. Великорозмірні рекламні засоби розташовуються відповідно до комплексного плану благоустрою вулиці селища на одному рівні від горизонтальної поверхні ґрунту (дорожнього покриття) та на однаковій відстані від доріг.

6.7.10. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

6.7.11. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

6.7.12. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.

6.7.13. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

6.7.14. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

6.7.15. Мінімальна відстань розташування рекламних засобів (наземних малогабаритних та інформаційних конструкцій, розташованих на електроопорах нижче одного метра від тротуару) повинна становити від перехресть – 25 метрів та 10 метрів з боку примикання дворового проїзду до вулиці селища.

6.7.16. Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше 2 м від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску.

6.7.17. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхніх фасадів.

6.7.18. Забороняється розташування рекламних засобів:

1) на пішохідних доріжках, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

2) на квітниках та деревах.

6.7.19. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

6.7.20. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування.

6.7.21. Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.

6.7.22. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

6.7.23. Фундаменти рекламних засобів повинні бути заглибленими на 15–20 см нижче рівня ґрунту, а у випадку розміщення на поверхні – декоративно оформленими.

6.7.24. В зимовий період при насипанні поверхового шару ґрунту над фундаментом рекламного засобу або відновленні благоустрою при демонтажі рекламного засобу (відновлення після демонтажу фундаменту рекламного засобу) заборонено використовувати змерзлий, кусковий ґрунт.

6.7.25. Великорозмірні рекламні засоби повинні мати екранну монолітну конструкцію (місця з’єднань, частини конструкції, силові елементи, опори, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з’єднання з фундаментом закрито обшивним матеріалом) з двосторонньою інформаційною площиною або мати декоративно оформлену зворотну сторону.

6.7.26. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.

6.7.27. При заміні рекламного сюжету не допускається розташування автотранспортних засобів на трав’яному покритті.

6.7.28. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

6.7.28. У випадках укладення договору щодо використання елементів благоустрою на місці розташування рекламного засобу між власником рекламного засобу та утримувачем елементу благоустрою селища відповідальність за технічний та естетичний стан всього елементу благоустрою селища несе його утримувач (крім безпосередньо місця розташування рекламного засобу).

6.7.29. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконкомом селищної ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.

6.7.30. Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями цих Правил у селищі Брюховичі (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконкомом селищної ради.

6.7.31. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

6.8. Порядок утримання інших елементів благоустрою

(малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків,

вуличних годинників, меморіальних дощок та інших)

6.8.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

6.8.2. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території селища, що належать до комунальної власності, покладається на підприємства, організації, установи за угодою з виконкомом селищної ради.

6.8.3. Садовілави слід утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садовілави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

Розділ 7. Порядок здійснення благоустрою,

утримання об’єктів та елементів

благоустрою суб’єктами господарювання,

що здійснюють окремі види діяльності

7.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів

благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльністьта діяльність з надання побутових послуг

7.1.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

7.1.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і харчування, сфери послуг зобов’язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.

7.1.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзної частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

7.1.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.

7.1.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

7.2. Порядок здійснення благоустрою,

утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва,

земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт

7.2.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

7.2.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:

1) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;

2) розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування відповідно до чинних державних будівельних норм;

3) організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил.

7.2.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту.

7.2.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

7.2.5. Планування і забудова селища, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається. У тих випадках, коли з об’єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об’єкти, за рішенням органу місцевого самоврядування за участю відповідних підприємств (об’єднань), установ і організацій створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема будівництво спеціальних об’єктів.

7.2.6. Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов’язані:

1) утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;

2) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, який видається у встановленому порядку. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;

3) виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі дозволу (ордера) селищної ради. Забороняється закриття вказаних робіт та закриття дозволу (ордера) без належного та якісного відновлення благоустрою території. Зазначена вимога розповсюджується на випадки проведення робіт безтраншейним способом. Про закінчення робіт замовником робіт в обов’язковому порядку повідомляється виконком селищної ради;

4) проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);

5) у встановленому порядку отримувати дозвіл (ордер) на встановлення риштування, каркасно-плівкових та інших легких огорож під час ремонту (реконструкції) елементів будівель, споруд, що пов’язано з погіршенням благоустрою, виконувати умови такого дозволу (ордера) та проводити роботи відповідно до вимог цих Правил та чинного законодавства;

6) встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів;

7) на період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів на об’єктах благоустрою у встановленому порядку отримувати відповідний дозвіл (ордер) на проведення робіт, пов’язаних з тимчасовим погіршенням благоустрою;

8) проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території;

9) негайно не більше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;

10) не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;

11) організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць;

12) вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

13) не допускати позанормового накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, виконувати заходи по запобіганню запилювання повітря;

14) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;

15) при здачі в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій відповідної території;

16) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;

17) на вулицях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи по будівництву підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час;

7.2.7. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі аварійного або планового дозволу (ордера) на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається виконкомом селищної ради, та на наступних умовах:

1) підприємство, установа, організація або її керівник, що виконує роботи, несе відповідальність за дотримання умов, погоджень і вимог, викладених у дозволі (ордері) та правилах ведення робіт. Таку ж відповідальність несе субпідрядна організація;

2) дозвіл (ордер) повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи;

3) особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов’язана до їх початку:

– обгородити місце розриття стандартними бар’єрами, пофарбованими в яскраві кольори;

– при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або обгородити місце розриття світловим сигналом червоного кольору;

– встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу;

– на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити чіткий покажчик об’їзду;

– у випадках передбачених будівельними нормами та правилами, встановити інформаційний щит з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією;

4) з метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов’язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж, після чого відповідальна особа зобов’язана вжити необхідні заходи для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників;

5) керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов’язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій;

6) організація і особа, яка відповідає за виконання робіт, несуть відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили;

7) забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом, без узгодження з зацікавленими організаціями;

8) доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт. Матеріали повинні складатися з таким розрахунком, щоб не загромаджувати шляхів і переходів, зелених насаджень;

9) при виконанні розриття в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт;

10) місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені застерігаючими знаками стандартного типу, до будмайданчиків влаштовані під’їзні дороги з твердим покриттям;

11) в місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шириною не менше 0,75 м, з перилами висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка;

12) для найменшого загромадження вулиць вийнятий з траншеї ґрунт повинен прибиратись з місця робіт негайно. Забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, кришки водоканалізаційних, телефонних та інших колодязів;

13) відновлення благоустрою, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі (ордері) строки з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки;

14) зворотної засипки при виконанні робіт на твердому покритті, що проводиться з шаровим утрамбуванням на всю глибину з суворим додержанням будівельних норм та правил, з використанням матеріалів та типу покриття такого ж дорожнього одягу проїзної частини;

15) відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) на вулицях, у скверах, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб, і закінчується в строки, вказані в дозволі (ордері);

16) виконання робіт включає відновлення благоустрою; відновлення благоустрою включає відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, висадку зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, відновлення нормального руху пішоходів та транспорту, інші роботи з відновлення благоустрою;

17) виконання робіт без отримання дозволу (ордера) або по закінченню вказаних у дозволі (ордері) строків (без продовження дозволу або оформлення нового дозволу) – забороняється і вважається самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу (ордера), повинні бути негайно припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності, передбаченої рішеннями міської ради, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами;

18) компенсації шкоди внаслідок погіршення благоустрою, у тому числі порушення умов благоустрою, пошкодження чи знищення елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, обладнання та матеріалів;

19) видачі планового дозволу (ордера) на проведення робіт, пов’язаних з розриттям проїзної частини вулиць центральної частини міста, магістральних вулиць та шляхів, проводиться тільки за розпорядженням селищного голови;

20) при аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких потребує негайного розриття вулиць, організація, яка веде роботи, може розпочати їх після повідомлення про початок робіт телефонограмою , пожежної інспекції, швидкої медичної допомоги, комунальних органів, всіх організацій, які мають підземні комунікації на ділянці розриття, з подальшим оформленням (не більше доби) аварійного ордера. Строк дії аварійного ордера не більше трьох діб. При відсутності дозволу (ордера) збільшення строку або об’єму проведення робіт, розриття вважається самовільним.

7.2.8. Контроль за додержанням цих Правил при проведенні земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту та ін.), та відновлення благоустрою здійснюють виконавчий комітет селищної ради.

7.3. Порядок здійснення благоустрою,

утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення

святкових, розважальних та інших масових заходів

7.3.1. Під час проведення святкових, розважальних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

7.3.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень власними силами.

7.3.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає селищна рада, розпорядженням селищного голови або рішенням селищної ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

7.3.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

7.3.5. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

7.3.6. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, конференції та ін.) на селищних вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

Розділ. 8. Контроль у сфері благоустрою території селища Брюховичі

8.1. Контроль у сфері благоустрою селища Брюховичі спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

8.2. Контроль за станом благоустрою селища Брюховичі, виконанням цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, створення міст відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій селищна рада покладає на уповноважених осіб.

8.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою селища здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

Розділ 9. Відповідальність громадян та юридичних осіб

за порушення Правил благоустрою території селища Брюховичі

9.1. Відповідно до п.44 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ накладаються стягнення, передбачені ст.ст.82, 152 КУпАП за порушення вимог цих Правил, а саме за:

9.1.1. Самовільне скидання всіх видів відходів, грунту тощо у невідведених для цього місцях. До відповідальності притягуються посадові особи та громадяни, що допустили порушення, а у разі неможливості їх виявлення – посадові особи підприємств, за якими закріплені ці території, після закінчення терміну припису про усунення виявлених порушень.

9.1.2. Завантаження контейнерів для ТПВ будівельними відходами, металобрухтом.

9.1.3. Несвоєчасне прибирання території, у тому числі прилеглої та закріпленої.

9.1.4. Забруднення впорядкованої території при перевезенні відходів, сипучих матеріалів автотранспортом та внаслідок виносу болота за колесами автомобілів.

9.1.5. Несвоєчасне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків.

9.1.6. Несвоєчасне вивезення будівельних відходів з будівельних майданчиків.

9.1.7. Засмічення місць загального користування.

9.1.8. Витоки води, фекалій та стоків на впорядковані території.

9.1.9. Несвоєчасне прибирання снігу з тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць.

9.1.10. Посипання тротуарів хімічними речовинами.

9.1.11. Миття, заправку, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць, тротуарах, у житлових мікрорайонах та у необладнаних для цього місцях.

9.1.12. Несвоєчасне прибирання місця зберігання автомобіля (на вулицях, прибудинкових територіях).

9.1.13. Складування грунту, будівельних матеріалів поза межами будівельного майданчика без дозволу.

9.1.14. Складування тари, конструкцій, виробів на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тощо без дозволу.

9.1.15. Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів і теплових камер.

9.1.16. Наїзди на зелені насадження, газони, тротуари, декоративні огорожі; зупинку та стоянку автотранспортних засобів, яка ускладнює або унеможливлює утримання об’єктів селищного благоустрою тощо.

9.1.17. Забруднення території, вулиці тощо, викликане виконанням будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі.

9.1.18. Відсутність освітлення розкопаного місця.

9.1.19. Відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій.

9.1.20. Відновлення благоустрою об’єкта після виконання планових та аварійних робіт з недотриманням вимог проектно-кошторисної документації або проекту виконання робіт.

9.1.21. Відсутність урн для сміття на на підприємствах, установах, організаціях.

9.1.22. Забруднення території внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою.

20.1.23. Забруднення територій, вулиць тощо, викликане самовільним виконанням будівельних, ремонтно-будівельних робіт (без отримання дозволу районної адміністрації).

20.1.24. Самочинне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійних і тимчасових огорож, риштувань, дорожніх знаків, кіосків, яток стаціонарних, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та несвоєчасна їх перереєстрація, самовільне паркування автомобілів у межах зони паркування.

9.1.25. Розвішування рекламних оголошень, афіш, агітаційних плакатів на фасадах будинків, споруд, парканах, деревах, стовпах тощо та несвоєчасне зняття агітаційних плакатів.

9.1.27. Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і організацій.

9.1.28. Незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність, невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам:

9.1.28.1. Постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів вуличного освітлення, домових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для відходів.

9.1.28.2. Кіосків, літніх торговельних майданчиків, яток стаціонарних, трансформаторних будок, телефонних і електричних шаф, навісів та павільйонів зупинок транспорту.

9.1.28.3. Спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам’ятних дошок.

9.1.29. Висаджування зелених насаджень, влаштування городів без погодження з Брюховицькою селищною радо.

9.1.30. Спалювання на території селища опалого листя, сухої рослинності, будь-яких промислових, будівельних та побутових відходів.

Після закінчення терміну припису про усунення виявлених порушень до відповідальності притягуються посадові особи та громадяни, що допустили порушення, а у разі неможливості їх виявлення – посадові особи підприємств, за якими закріплені ці території.

9.2. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

9.3. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

9.4. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

9.5. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

– ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

– здійсненні ремонту інженерних мереж;

– видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

– прокладанні нових інженерних мереж;

– виконанні інших суспільно необхідних робіт.

9.6. У випадках, зазначених у підпункті 2 пункту 9.6. цих Правил, у разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

9.7. Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

9.8. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

9.9. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

9.10. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

Розділ 10. Порядок внесення змін та доповнень до

Правил благоустрою території селища Брюховичі

10.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Брюховицької селищної ради.

Коментарі

Close Search Window

Ваше повідомлення надіслано

Очікуйте на відповідь