Новини|

РІШЕННЯ №542

Від 29 січня 2015 року

По встановлення ставок місцевих податків 
на території смт.Брюхвовичі

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи“, керуючись Податковим кодексом України, відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ селищна рада ухвалила:
1. Земельний податок.
1.1 Встановити на території смт.Брюховичі ставку земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок. 
1.2. За земельні ділянки на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов’язано з функціональним призначенням цих територій та об’єктів, справляється у п’ятикратному розмірі податку, обчисленого відповідно до пункту 1.1 цього рішення.
1.3. За земельні ділянки, надані для розміщення об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до пункту 1.1. цього рішення.
1.4. Податок за земельні ділянки (у межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до пункту 1.1. цього рішення.
1.5. Звільнити від сплати земельного податку:
– парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.
– органи державної влади та органи місцевого самоврядування, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
– дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій.
– благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.
– дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
– підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості – за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву.

2. Акцизний податок:
2.1. Встановити ставку акцизного податку у частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібно торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість).
2.2. Визначити, що реалізацією суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, товарів зазначених ст..215 Податкового кодексу України, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форм розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єкта господарювання громадського харчування.

3. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки:
Внести зміни у додаток до рішення Брюховицької селищної ради від 29.09.2011 року №127 «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (зі змінами), виклавши його у новій редакції (додається).

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Брюховицької селищної ради від 17.02.2011 року №34 «Про затвердження положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності».


Селищний голова О.Процик


Додаток 
до рішення Брюховицької селищної ради 
від 29.01.2015 №542

ПОЛОЖЕННЯ
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Загальні положення

1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, (надалі – Положення) розроблене на основі Податкового кодексу України та відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Це Положення визначає ставки, порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території смт. Брюховичі
1.3. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є місцевим податком, який сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і який зараховується до селищного бюджету смт.Брюхвовичі відповідно до Бюджетного кодексу України.
1.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
1.5. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами – власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, контролюючими органами, а також органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. 
2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: 
2.2.1. Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
2.2.2. Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом.
2.2.3. Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. 
3.2. Не є об’єктом оподаткування: 
3.2.1. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності).
3.2.2. Будівлі дитячих будинків сімейного типу.
3.2.3. Гуртожитки.
3.2.4. Житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням селищної ради.
3.2.5. Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.
3.2.6. Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, були учасниками антитерористичної операції (відповідно до номера посвідчення), а також дружинам (чоловікам) цих осіб.
3.2.7. Об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках.
3.2.8. Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств.
3.2.9. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності.
3.2.10. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
3.2.11. Господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.
3.2.12. Гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки.
4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. 
4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
5. Пільги із сплати податку
5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:
5.1.1. Для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 80 кв. метрів.
5.1.2. Для житлового будинку/будинків незалежно від їх 
кількості – на 160 кв. метрів.
5.1.3. Для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 200 кв. метрів.
5.2. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
5.3. За окремим рішенням Брюховицька селищна рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на території смт. Брюховичі, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
5.4. Додаткові пільги з податку, що сплачується на території смт. Брюховичі, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
5.5. Пільги з податку, що сплачується на території смт. Брюховичі з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
5.5.1. Об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої цим Положенням.
5.5.2. Об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
5.6. Додаткові пільги з податку, що сплачується на території смт. Брюховичі з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.
5.7. Виконавчі органи Брюховицької селищної ради до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих селищною радою відповідно до пункту 5.3 цього Положення.

6. Ставка податку

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування.
6.2. Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюється
6.2.1. У розмірі 0,5 відсотка – для квартири/квартир, незалежно від їх кількості
6.2.2. У розміні 0,7 відсотка – для житлового будинку/житлових будинків, незалежно від їх кількості.
6.3. Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюється у розмірі 1 відсотка від мінімальної заробітної плати.
6.4. Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюється у розмірі 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати.
6.5. Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюється у розмірі 1 відсотка від мінімальної заробітної плати.

7. Порядок обчислення суми податку
7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
7.1.1. За наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів 5.1.1 або 5.1.2 пункту 5.1 цього Положення та додаткової пільги Брюховицької селищної ради з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку.
7.1.2. За наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів 5.1.1 або 5.1.2 пункту 5.1 цього Положення та додаткової пільги Брюховицької селищної ради з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку.
7.1.3. За наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту 5.1.3 пункту 5.1 цього Положення та додаткової пільги Брюховицької селищної ради ради з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку.
7.1.4. Сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 7.1.2 та 7.1.3 цього Положення, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.
7.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
7.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктами 7.1 та 7.2 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
7.4. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
7.5. Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
7.6. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
7.7. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
7.7.1. Об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку.
7.7.2. Розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку.
7.7.3. Права на користування пільгою із сплати податку.
7.7.4. Розміру ставки податку. 
7.7.5. Нарахованої суми податку.
7.8. У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право 
власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
7.9. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
7.10. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 
7.11. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
7.12. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 
7.13. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

8. Терміни сплати податку

8.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачують: 
8.1.1. Фізичні особи – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
8.1.2 Юридичні особи – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

9. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль відповідними органами

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території смт. Брюховичі здійснюють відповідні контролюючі органи.
9.2. За порушення податкового та іншого законодавства України, за неподання, порушення порядку заповнення та термінів подання податкової декларації контролюючим органам, за недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Коментарі

Close Search Window

Ваше повідомлення надіслано

Очікуйте на відповідь