Новини|

РІШЕННЯ № 1270

Від 29 січня 2019 року

Про оголошення конкурсу 
на виконання робіт із землеустрою

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про інвестиційну діяльність», Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарювання для надання послуг з окремих видів господарської діяльності, Положення про здійснення інвестиційної діяльності у селищі міського типу Брюховичі затвердженого рішенням селищної ради від 09.06.2016р. №95, Положення про участь територіальної громади смт. Брюховичі у господарських товариствах затвердженого рішенням селищної ради від 20.12.2018р. №796, рішення Брюховицької селищної ради від 20.12.2018р. №796 «Про затвердження розпорядження селищного голови, інвестиційного проекту, проекту інвестиційного договору та внесення змін до Положення про участь територіальної громади смт. Брюховичі у господарських товариствах», виконавчий комітет

вирішив:

1. 1.Оголосити конкурс на визначення суб’єкта господарювання для виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування для створення дитячо-спортивних майданчиків на території смт.Брюховичі.
Затвердити умови конкурсу:
Об’єкти щодо яких необхідно виготовити проекти землеустрою:
– земельна ділянка для створення дитячо-спортивного майданчика орієнтовною площею 0,02 га по вул.С.Бандери в смт.Брюховичі;

Перелік документів, які подаються на розгляд комісії;
– заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
– копії установчого документа учасника конкурсу (для юридичних осіб) і виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копії кваліфікаційних документів що підтверджують відповідність претендента вимогам, установленим чинним законодавством України до виконавців робіт із землеустрою;
– інформацію про учасника конкурсу (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду), пропозиції щодо умов та виконання робіт;
– проект завдання на виконання робіт, у якому має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, що їх має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
– вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк їх виконання (у календарних днях);
– згода на обробку персональних даних;
– інші пропозиції щодо умов та виконання робіт подані учасником конкурсу. 
Останній день подачі документів 18.02.2019 року 16:30;

1.2. Оголосити проведення інвестиційного конкурсу за Інвестиційним проектом “Створення господарського товариства з метою реконструкції будівель та споруд військового містечка №160 та виконання зобов’язань перед Міністерством оборони України“.
Затвердити текст оголошення про проведення інвестиційного конкурсу (додається), яке конкурсній комісії розмістити на офіційному сайті Брюховицької селищної ради.
Затвердити конкурсну документацію (додається).
Визначити строки проведення конкурсу:
Загальний строк проведення конкурсу: з 30.01.2019р. по 21.02.2019 р.
Строк публікації оголошення про проведення інвестиційного конкурсу: до 30.01.2019р.
Строк прийняття заявок на участь у конкурсі: з 30.01.2019р. до 17 год. 00 хв. 21.02.2019р.

3. Оголошення про конкурси розмістити на офіційному сайті Брюховицької селищної ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову.

Селищний голова В.ДоманськийДодаток №1

до рішення виконавчого комітету Брюховицької селищної ради від 29 січня 2019 року №1270 

Брюховицька селищна рада оголошує про проведення інвестиційного конкурсу

Організатором конкурсу є виконавчий комітет Брюховицької селищної ради відповідно до рішення селищної ради від 09.06.2016 р. №95 «Про затвердження Положення про здійснення інвестиційної діяльності у смт. Брюховичі», рішення від 20.12.2018 №796 «Про затвердження розпорядження селищного голови, інвестиційного проекту, проведення інвестиційного конкурсу та внесення змін до Положення про участь територіальної громади смт. Брюховичі у господарських товариствах», з метою забезпечення економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності селища, активізації інвестиційної діяльності та розвитку інфраструктури.
1. Інформація про інвестиційний проект:
Інвестиційний проект “Створення господарського товариства з метою реконструкції будівель та споруд військового містечка №160 та виконання зобов’язань перед Міністерством оборони України“, передбачає створення спільного товариства з обмеженою відповідальністю з переданням до його статутного капіталу об’єктів нерухомого майна військового містечка 160 за адресою Львівська область, смт. Брюховичі, вул. Незалежності України, 49, розташоване на земельній ділянці площею 125,2 га., кадастровий номер 4610166300:11:001:0249, та на земельній ділянці площею 15 га., кадастровий номер 4610166300:11:001:0247, та набуття у власність Брюховицькою селищною радою та переможцем інвестиційного конкурсу у власність квартир (майнових прав на квартири) від результатів діяльності спільно створеного Товариства з обмеженою відповідальністю.
1.1. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо об’єкту інвестування та окремих його складових частин визначатимуться інвестором.
1.2. Орієнтовна вартість здійснення заходів з реалізації інвестиційного проекту може змінюватись відповідно до фактичних витрат інвестора на реалізацію проекту.
2. Основні умови конкурсу:
2.1. Фінансування інвестором усіх витрат, пов’язаних з реконструкцією, введенням в експлуатацію, виготовлення технічної документації на реконструкцію будівель та споруд за рахунок інвестицій, що вносяться до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.
2.2. Подання учасником конкурсу заявки на участь в інвестиційному конкурсі відповідно до Положення про здійснення інвестиційної діяльності у смт. Брюховичі затвердженого рішенням Брюховицької селищної ради від 09.06.2016 №95.
2.3. Переможцем конкурсу визначається учасник, пропозиція якого відповідає умовам конкурсу та який запропонував найкращу інвестиційну пропозицію відповідно до критеріїв вибору переможця конкурсу.
2.4. Основною умовою інвестиційного проекту та обов’язками інвестора-переможця інвестиційного конкурсу є:
створення спільного господарського товариства та внесення до його статутного капіталу інвестицій, які дозволяють набути у власність житлові квартири (майнові права на них) вартістю, визначеною Інвестиційним проектом;
реконструкція об’єктів нерухомого майна військового містечка 160 за адресою Львівська область, смт. Брюховичі, вул. Незалежності України, 49, розташоване на земельній ділянці площею 125,2 га., кадастровий номер 4610166300:11:001:0249, та на земельній ділянці площею 15 га., кадастровий номер 4610166300:11:001:0247 та/або інше використання даних об’єктів, яке дозволить набути у власність житлові квартири (майнові права на них) вартістю, визначеною Інвестиційним проектом.
2.5. Інвестиційний договір та Договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю укладаються протягом 10 робочих днів з дня направлення переможцю запрошення до підписання договору. 
2.7. Інвестиційний договір укладається між переможцем інвестиційного конкурсу та Брюховицькою селищною радою.
2.8. Договір набуває чинності після його підписання сторонами.
3. Основні критерії визначення переможця:
3.1. Кількість додаткових квартир – 80 балів
Визначається як кількість квартир, які Брюховицька селищна рада отримає додатково за результатами реалізації Інвестиційного проекту понад вартість внеску Брюховицької селищної ради в Товариство (не може бути меншою одиниці).
При визначенні переможця, найвищій кількості додаткових квартир, запропонованій учасниками конкурсу, присвоюється 80 балів, найнижчій – 20 балів. Решті учасникам бали виставляються пропорційно до запропонованої ними кількості додаткових квартир за рішенням організатора інвестиційного конкурсу.
3.2. Строк реалізації Інвестиційного проекту – 20 балів. 
При визначенні переможця, найменшому з запропонованих учасниками строків присвоюється 20 балів, найдовшому – 10 балів. Решті учасникам, бали виставляються пропорційно до запропонованих ними строків реалізації Інвестиційного проекту, за рішенням організатора інвестиційного конкурсу.
Додатковим критерієм визначення переможця інвестиційного конкурсу є сума інвестицій, можливість яких підтверджена Учасником під час подання конкурсної пропозиції. Додатковий критерій застосовується у разі, якщо двоє або більше учасників конкурсу набрали однакову кількість балів за основними критеріями.
4. Подання заявки та конкурсної пропозиції:
4.1. Місце: Брюховицька селищна рада, 79491, Львівська область, смт. Брюховичі, вул. Ясна, 1.
4.2. Строк: з 30.01.2019 р., 09-00 год, до 17 год. 00 хв, 21.02.2019 р.
5. Розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. Місце: Брюховицька селищна рада, 79491, Львівська область, смт. Брюховичі, вул. Ясна, 1.
5.2. Дата: 22.02.2019р.
5.3. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій запрошуються учасники або їх уповноважені представники, представники ЗМІ, а також представники територіальної громади м. Львова.
6. Додаткова інформація:
Зацікавлені претенденти на участь в інвестиційному конкурсі можуть контактувати з Вознюком Дмитром Леонтійовичем, 79491, Львівська область, смт. Брюховичі, вул. Ясна, 1, тел: +38 (032) 234-77-23, е-mail: bryuho@ukr.net


Затверджено Рішенням Виконавчого комітету Брюховицької селищної радивід «29» січня 2019 №1270 Конкурсна документація

інвестиційного конкурсу щодо реалізації Інвестиційного проекту «Створення господарського товариства з метою реконструкції будівель та споруд військового містечка №160 та виконання зобов’язань перед Міністерством оборони України»

1. Загальні положення

1.1. Конкурсна документація розроблена відповідно до:
– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
– Закон України «Про інвестиційну діяльність» (зі змінами);
– Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
– Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
– Земельний кодекс України;
– Рішення Брюховицької селищної ради від 20 грудня 2018 року №796 «Про затвердження розпорядження селищного голови, інвестиційного проекту, проведення інвестиційного конкурсу та внесення змін до Положення про участь територіальної громади смт. Брюховичі у господарських товариствах»;
– Положення про здійснення інвестиційної діяльності у смт. Брюховичі, затвердженого рішенням Брюховицької селищної ради від 09 червня 2016 року №95;
– Положення про участь територіальної громади смт. Брюховичі у господарських товариствах, затвердженого рішенням Брюховицької селищної ради №796 від 20 грудня 2018 року.

Конкурсна документація розроблена з метою визначення умов проведення Інвестиційного конкурсу щодо реалізації Інвестиційного проекту «Створення господарського товариства з метою реконструкції будівель та споруд військового містечка №160, та виконання зобов’язань перед Міністерством оборони України». 
Завданням конкурсу є визначення переможця конкурсу, за рахунок інвестицій якого створене за результатами укладеного з переможцем конкурсу інвестиційного договору, товариство з обмеженою відповідальністю в процесі своєї діяльності забезпечуватиме створення житлового кварталу у смт. Брюховичі із соціальними об’єктами та інфраструктурою, а також набуватиме у власність житлові квартири (майнові права на житлові квартири) вартістю, яка дозволяє забезпечити визначені Інвестиційним проектом потреби смт. Брюховичі у житлі та отримання Інвестором інвестиційного прибутку.

1.2. До участі в конкурсі допускаються:
– фізичні особи (в тому числі нерезиденти), які відповідають кваліфікаційним вимогам до Учасників конкурсу, та подали конкурсну пропозицію (заявку на участь у конкурсі, визначені документи та матеріали);
– юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми діяльності та країни походження, які відповідають кваліфікаційним вимогам до Учасників конкурсу та подали конкурсну пропозицію (заявку на участь у конкурсі, визначені документи та матеріали).

1.3. До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи, які:
 визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу або знаходяться в стадії ліквідації;
 майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт;
 мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
 не виконали або виконали неналежним чином умови раніше укладених аналогічних інвестиційних договорів, пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови раніше укладених аналогічних інвестиційних договорів;
 не подали у заявці та конкурсній пропозиції на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її в неповному обсязі або подали неправдиву інформацію;
 щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України, міжнародних договорів, ратифікованих Україною у встановленому порядку

1.4. Організатор інвестиційного конкурсу зобов`язаний:
 забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу, об’єктивного та чесного визначення переможця;
 організувати приймання, зберігання, розкриття конкурсних пропозицій, забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у конкурсній документації;
 вести необхідну документацію щодо проведення конкурсу відповідно до вимог законодавства;
 зберігати конфіденційність інформації;
 здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством України.

1.5. Організатор інвестиційного конкурсу має право:
 здійснювати комплекс заходів, пов’язаних з організацією та проведенням конкурсу;
 ознайомитися з усіма конкурсними пропозиціями щодо розгляду, оцінки та порівняння конкурсних пропозицій учасників конкурсу;
 одержувати від структурних підрозділів ініціатора конкурсу інформацію, необхідну для проведення конкурсу;
 підводити підсумки конкурсу та визначати переможця конкурсу;
 інформувати учасників конкурсу, громадськість про результати та перебіг конкурсу;
 у разі необхідності проводити додаткову перевірку інформації, поданої учасниками конкурсу, із залученням відповідних спеціалістів управлінь та експертів;
 подавати проект рішення про затвердження результатів конкурсу ініціатору конкурсу.

2. Конкурсна пропозиція містить

 заявка на участь у конкурсі (Додаток 1);
 лист щодо погодження з умовами інвестиційного конкурсу та умовами договорів, що укладаються з переможцем конкурсу за довільною формою;
 фінансові документи, які б підтверджували можливості Учасника щодо забезпечення виконання умов інвестиційного конкурсу. Такими документами є документи, що підтверджують можливість внесення інвестиції на суму не менше 3 000 000 грн., а саме один з таких документів: виписки з банківського рахунку про наявність в учасника грошових коштів, гарантійні листи банківських установ про надання грошових коштів, документи, що підтверджують наявність у учасника конкурсу -юридичної особи статутного капіталу в розмірі не менше 3 000 000.00 грн., чи документи що підтверджують наявність в Учасника житлових квартир (майнових прав на житлові квартри) вартістю не менше 3 000 000 грн.
До складу документів, що додаються до заявки на участь в Інвестиційному конкурсі, додаються:
а) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів особи, яка виявила намір взяти участь в Інвестиційному конкурсі – для юридичних осіб;
б) документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження – для юридичних осіб – нерезидентів України;
в) копія паспорта (чи іншого документу, що згідно із законодавством України посвідчує особу) та копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (або, якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову) – для фізичних осіб;
Виконання умов, які викладені в конкурсній документації є обов’язковими для всіх претендентів на участь в конкурсі.

3. Заявка на участь у конкурсі 
3.1. Заявка на участь у конкурсі має відповідати вимогам Положення про здійснення інвестиційної діяльності у селищі міського типу Брюховичі.

4. Основні конкурсні умови
4.1. Внесення інвестицій у визначеному Інвестиційним проектом складі та обсязі.
4.2. Переважне право Брюховицької селищної ради на отримання своєї частини результатів Інвестиційного проекту, шляхом отримання, при виході зі спільно створеного з Переможцем конкурсу Товариства, належної їй кількості квартир (майнових прав на квартири).

5. Конфіденційність конкурсних пропозицій 
5.1. Інформація, що міститься у конкурсних пропозиціях учасників конкурсу, є конфіденційною і не підлягає розголошенню стороннім особам та іншим учасникам.
5.2. Результати оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу не підлягають розголошенню до укладення інвестиційного договору.

6. Порядок видачі конкурсної документації, розроблення, оформлення, подання та розгляд конкурсних пропозицій учасників конкурсу
Інформацію про оголошення конкурсу організатор інвестиційного конкурсу публікує згідно Положення про здійснення інвестиційної діяльності на території селища міського типу Брюховичі. 
Після оголошення конкурсу претендент, що виявив бажання взяти участь у конкурсі та направив відповідне письмове повідомлення на адресу організатра інвестиційного конкурсу, має право отримати конкурсну документацію. За зверненням претендента ініціатор створення надає йому необхідну додаткову інформацію про Інвестиційний конкурс.
Видача конкурсної документації для її оформлення проводиться організатором інвестиційного конкурсу претендентам конкурсу, які з’явилися за адресою, зазначеною в оголошенні про проведення конкурсу, або поштою. 
Строк подання заявок та конкурсних пропозицій, за вказаною в оголошенні адресою, визначено Організатором інвестиційного конкурсу.

Адреса, за якою організатор інвестиційного конкурсу приймає повідомлення про наміри участі у конкурсі, надає конкурсну документацію, а також приймає конкурсні пропозиції від учасників конкурсу зазначається в оголошенні про проведення інвестиційного конкурсу.

7. Основні та додаткові критерії оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу

7.1. Основні критерії визначення переможця Інвестиційного конкурсу:
7.1.1. Кількість додаткових квартир (майнових прав на квартири) – 80 балів
Визначається як кількість квартир (майнових прав на квартири), які Брюховицька селищна рада отримає додатково за результатами реалізації Інвестиційного проекту понад вартість внеску Брюховицької селищної ради в Товариство (не може бути меншою одиниці).
При визначенні переможця, найвищій кількості додаткових квартир (майнових прав на квартири), запропонованій учасниками конкурсу, присвоюється 80 балів, найнижчій – 20 балів. Решті учасникам бали виставляються пропорційно до запропонованої ними кількості додаткових квартир (майнових прав на квартири) за рішенням організатора інвестиційного конкурсу.
7.1.2. Строк реалізації Інвестиційного проекту – максимум 20 балів. 
При визначенні переможця, найменшому з запропонованих учасниками строків присвоюється 20 балів, найдовшому – 10 балів. Решті учасникам, бали виставляються пропорційно до запропонованих ними строків реалізації Інвестиційного проекту, за рішенням організатора інвестиційного конкурсу.
При визначенні переможця, найшвидшому з запропонованих учасниками строків присвоюється 20 балів, найдовшому – 10 балів. Решті учасникам бали виставляються пропорційно до запропонованих ними строків реалізації Інвестиційного проекту стосовно найшвидшого та найдовшого запропонованими учасниками строків, за рішенням організатора інвестиційного конкурсу.
7.2. Додатковим критерієм визначення переможця інвестиційного конкурсу є сума інвестицій, можливість яких підтверджена Учасником під час подання конкурсної пропозиції. Додатковий критерій застосовується у разі, якщо двоє або більше учасників конкурсу набрали однакову кількість балів за основними критеріями.
У разі якщо для участі у конкурсі звернувся лише один учасник, конкурсна пропозиція якого відповідає умовам конкурсу, такому учаснику виставляється 100 балів, та він оголошується переможцем конкурсу.


7.3. Визначення переможця конкурсу
Переможцем конкурсу визначається учасник, що відповідає умовам та вимогам вказаним в даній конкурсній документації та набрав найбільшу кількість балів за основними критеріями визначення переможця інвестиційного конкурсу. 
У разі, якщо двоє чи більше учасників конкурсу, що відповідають умовам та вимогам цієї конкурсної документації, за основними критеріями визначення переможця інвестиційного онкурсу, набрали однакову кількість балів, переможець визначається на підставі додаткового критерію. 
Рішення про переможця конкурсу приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів організатора інвестиційного конкурсу.
7.4. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі, коли:
 протягом строку прийняття пропозицій не надійшло жодної конкурсної пропозиції;
 усі подані пропозиції не відповідають умовам конкурсу.

10. Порядок укладення інвестиційного договору
Організатор інвестиційного конкурсу, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення про визначення Учасника інвестиційного конкурсу переможцем Інвестиційного конкурсу та затвердження результатів інвестиційного конкурсу рішенням селищної ради, направляє переможцю Інвестиційного конкурсу запрошення для підписання Інвестиційного договору та надає проект Інвестиційного договору, який враховує конкурсні пропозиції переможця Інвестиційного конкурсу, та інші договори, укладення яких передбачено умовами реалізації інвестиційного проекту.
Інвестиційний договір та Договір про створеня товариства з обмеженою відповідальністю в редакції, затвердженій Брюховицькою селищною радою, укладається протягом 10 робочих днів з дня направлення переможцю запрошення до підписання договору. Протягом 5 днів після створення товариства з обмеженою відповідальністю, з переможцем конкурсу укладається корпоративний договір.
При підписанні договору переможець конкурсу зобов’язується врахувати всі вимоги, передбачені проектами договорів, затвердженими Брюховицькою селищною радою.

11. Подання заявки та конкурсної пропозиції:
11.1. Місце: Брюховицька селищна рада, 79491, Львівська область, смт. Брюховичі, вул. Ясна, 1.
11.2. Строк: з 30.01.2019 р., 09-00 год, до 18 год. 00 хв, 21.03.2019 р.
12. Розкриття конкурсних пропозицій:
12.1. Місце: Брюховицька селищна рада, 79491, Львівська область, смт. Брюховичі, вул. Ясна, 1.
12.2. Дата: 22.03.2019р., о 11 год. 00 хв.
12.3. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій запрошуються учасники або їх уповноважені представники, представники ЗМІ, а також представники територіальної громади м. Львова.
13. Додаткова інформація:
Вознюком Дмитром Леонтійовичем, 79491, Львівська область, смт. Брюховичі, вул. Ясна, 1, тел: +38 (032) 234-77-23, е-mail: bryuho@ukr.net

Додатки до конкурсної документації:
Додаток 1 – форма Заявки на участь у конкурсі.


Додаток 1

 до конкурсної документації            

Конкурсній комісіїз проведення інвестиційного конкурсу щодо реалізації Інвестиційного проекту “Створення господарського товариства з метою реконструкції будівель та споруд військового містечка  №160, та виконання зобов’язань перед Міністерством оборони України“  

Від: ____________________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи, повне найменування, організаційно-правова форма юридичної особи)

____________________________________________________________________________(адреса місця проживання, юридична адреса, та/або фактичне місцезнаходження, код ЄДРПОУ / РНОКПП)

____________________________________________________________________________( номери телефонів, факсу, електронної пошти)

 ____________________________________________________________________________( реквізити банківського рахунку) 

____________________________________________________________________________(посада, ПІП представника юридичної особи)


Заявкана участь у конкурсі  Керуючись Законом України «Про інвестиційну діяльність», рішенням Брюховицької селищної ради від 26.12.2018 року за № 756 «Про затвердження об’єкту інвестування, інвестиційного проекту та проведення інвестиційного конкурсу» прошу Вас розглянути дану заявку на участь в інвестиційному конкурсі щодо реалізації Інвестиційного проекту “Створення господарського товариства з метою реконструкції будівель та споруд військового містечка  №160, та виконання зобов’язань перед Міністерством оборони України“. Подаючи заявку з документами, надаю комерційну пропозицію для розгляду конкурсною комісією (відомості про основні критерії визначення переможця Інвестиційного конкурсу).

Кількість додаткових кварти (майнових прав на квартиру)
Строк реалізації інвестиційного проекту (в місяцях)

 Надаю згоду на оброблення персональних даних, наданих конкурсній комісії. Перелік додатків: 

 «______» _______________ 2019 р.  ___________________________     посада, ПІБ

                                                             МП                (підпис)

Коментарі

Close Search Window

Ваше повідомлення надіслано

Очікуйте на відповідь