Новини|

Обласна конкурсна комісія з питань надання державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу через часткове відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів доводить до відома підприємств агропромислового комплексу області, що протягом року згідно з Порядком використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті, що спрямовуються на часткове відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 246
(із змінами) «Про затвердження Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету» та відповідно до вимог постанови Уряду від 04.10.2010 № 900 можна отримати часткову компенсацію вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів.
1. Заяву (у двох примірниках), зразок якої затверджується Міністерством аграрної політики та продовольства;
2. Довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій;
3. Проектно-кошторисну документацію на будівництво або реконструкцію, затверджену в установленому порядку;
4. Договір підряду на капітальне будівництво або реконструкцію (генеральний, річний, додатковий);
5. Календарний план робіт, передбачених етапами будівництва, із зазначенням пускового комплексу, черги об’єктів та їх вартості, строків початку і закінчення будівництва (у разі здійснення будівництва або реконструкції господарським способом);
6. Платіжні документи про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, за надання послуг, придбання обладнання, матеріалів та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на будівництво або реконструкцію, до яких додаються акти про виконані роботи, передбачені етапами будівництва, із зазначенням пускового комплексу, черги або щодо об’єкта в цілому;
7. Завірену в установленому порядку копію свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил або копію сертифіката відповідності, що видає Держархбудінспекція та її територіальні органи;
8. Довідки про відсутність (наявність) заборгованості понад півроку з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування;
9. Довідки банків, в яких відкриті рахунки суб’єкта господарювання, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов’язань за кредитами;
10. Типову форму фінансової звітності №5 “Примітки до річної фінансової звітності” (2:0904-00), типову форму № 03-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію у 2009-2010 роках);
11. Типову форму № 03-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в 2011 році);
12. Завірену в установленому порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію інноваційног о проекту (у разі реалізації такого проекту);
13. Довідку від державного реєстратора про те, що стосовно суб’єкта господарювання не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію;
14. Копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом, та на 1 грудня поточного року, засвідчену органом державної статистичної служби.
Фермерське господарство подає також довідку, видану українським державним фондом підтримки фермерських господарств, про те, що йому не виплачувалося відшкодування.
Детальнішу інформацію про умови отримання бюджетних коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів можна отримати в Головному управлінні агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації за телефоном (032) 252-69-20.

Коментарі

Close Search Window

Ваше повідомлення надіслано

Очікуйте на відповідь