Новини|

Види платежів, які сплачуються за вчинення нотаріусами нотаріальних дій.
Порядок оплати вчинених нотаріальних дій станом на сьогоднішній день є досить актуальним питанням, оскількирегулюється для державних і приватних нотаріусів по-різному.

Так, у відповідності до статті 19 Закону України «Про нотаріат» за вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. Також, в даній статті передбачено, що за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України.
Перелік таких послуг та розміри оплати за їх надання (тарифи) затверджуються Головними управліннями юстиції відповідно до пункту 2 Глави 16 Розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.
В свою чергу, відповідно до статті 31 Закону України «Про нотаріат» приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Відповідно до пункту 1 Указу Президента України «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» від 10.07.1998 р. розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.
Розміри ставок державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами, передбачені в статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (далі – Декрет КМУ). Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.
08 жовтня 2012 року набрала чинності Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена Наказом Міністерства фінансів України 07.07.2012 № 811, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20.09.2012 за№ 1623/21935.
Пунктом 5 Розділу 1 Глави V даної Інструкції передбачено, що при обчисленні суми державного мита за посвідчення договорів відчуження фізичними особами житлових будинків, квартир або їх частин, кімнат, садових (дачних) будинків, інших об’єктів нерухомості вартість таких договорів приймається виходячи із суми договору, але не нижче оціночної вартості такого майна, а за посвідчення договорів відчуження юридичними особами зазначених у цьому пункті об’єктів нерухомості – не нижче балансової вартості з урахуванням коефіцієнтів індексації вартості цих об’єктів та зносу на момент відчуження. Державне мито за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок фізичною особою обчислюється та справляється із суми договору, але не нижче оціночної вартості земельної ділянки.
В пункті 6 Розділу 1 Глави V Інструкції зазначено, що при здійсненні зазначених цивільно-правових договорів сплата державного мита провадиться за ставками, які встановлені Декретом.
З 01 січня 2013 року набрали чинності зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», які полягають у тому, що державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладені функції державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Відповідно, окрім стягнення державного мита за вчинення нотаріальних дій нотаріусами, за необхідності, також справляється державне мито за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно та за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно.
Варто звернути увагу на те, що статтею 4 Декрету КМУ визначений порядок звільнення певних категорій громадян від сплати державного мита за вчинення нотаріальних дій державними нотаріусами.
Так, згідно пункту 14 частини 1 статті 4 Декрету КМУ від сплати державного мита звільняються громадяни – за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій.
Згідно пункту 16 частини 1 статті 4 Декрету КМУ від сплати державного мита звільняються громадяни – за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:
на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і України, у зв’язку з виконанням інших державних чи громадських обов’язків або з виконанням обов’язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов’язаного з Чорнобильською катастрофою;
на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;
на жилий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;
на жилі будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості;
на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції;
на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства.
Слід зауважити, що неповнолітні громадяни звільняються від сплати державного мита за видачу їм свідоцтва про право на спадщину.
Також, згідно пункту 18 частини 1 статті 4 Декрету КМУ від сплати державного мита звільняються:
громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, – які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;
громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
інваліди І та II груп.
Пунктом 1 Глави 9 Розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України передбачено, що тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв, актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови на іншу, заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність підпису, за винятком заяв у електронній формі заяв та примірників документів, що залишаються у справах нотаріуса, а також дублікатів нотаріальних документів, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів з лицьового та зворотного боку цих бланків. Вартість одного спеціального бланка нотаріальних документів станом на сьогоднішній день становить 6,00 грн.
Нотаріусами при вчиненні ними нотаріальних дій справляється плата за отримання інформації та проведення ними реєстрацій в Єдиних та державних реєстрах Інформаційної системи Міністерства юстиції України. При вчиненні нотаріальних дій нотаріуси використовують такі нижчезазначені реєстри:
1. Державний реєстр обтяжень рухомого майна. Розміри плати за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, а також змін і додаткових відомостей до запису та видачу витягів, передбачені Додатком до постанови Кабінету міністрів України від 05.07.2004 № 830 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна». Так, за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін і додаткових відомостей до запису справляється плата у розмірі 34 гривні (з урахуванням податку на додану вартість). За видачу витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна – 34 гривні (з урахуванням податку на додану вартість).
2. Спадковий реєстр. Плата за роботу у спадковому реєстрі передбачена пунктом 3 Наказу МЮУ від 07.07.2011 № 1810/5 «Про затвердження Положення про Спадковий реєстр», де встановлено наступні тарифи:
за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення заповіту, змін до нього, скасування заповіту, видачу дубліката з видачею відповідного витягу – у розмірі шістдесяти восьми гривень;
за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення спадкового договору; змін до нього, розірвання спадкового договору, видачу дубліката з видачею відповідного витягу – у розмірі п’ятдесяти однієї гривні;
за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину або його дубліката з видачею про це відповідного витягу – у розмірі п’ятдесяти однієї гривні;
за проведення перевірки інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту і спадкового договору або заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачею витягу або інформаційної довідки – у розмірі п’ятдесяти однієї гривні.
Положенням про Спадковий реєстр передбачені окремі випадки, коли плата з даного реєстру не справляється. Так, згідно пункту 4.3 даного положення плата не справляється з:
інвалідів І та II груп, інвалідів Великої Вітчизняної війни та прирівняних до них осіб – за всі звернення до Спадкового реєстру;
дітей-сиріт – за проведення перевірки інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту, спадкового договору або заведеної спадкової справи, якщо така перевірка пов’язана із заведенням спадкової справи;
громадян, віднесених законом до 1-ї категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей-сиріт; непрацездатних за віком; громадян, що успадковують майно осіб, які загинули при захисті України, у зв’язку з виконанням інших державних чи громадських обов’язків або з виконанням обов’язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони приватної власності або колективної чи державної власності, а також осіб, реабілітованих у встановленому порядку, – за формування у Спадковому реєстрі реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину або його дубліката.
3. Єдиний реєстр довіреностей. Так, пунктом 4 Наказу МЮУ від 28.12.2006 № 111/5 «Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» установлено тарифи:
за реєстрацію однієї довіреності (у тому числі дубліката довіреності) в Єдиному реєстрі довіреностей з видачею про це витягу – у розмірі 34 гривень;
за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов’язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це повного витягу – у розмірі 34 гривень;
за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов’язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого витягу – у розмірі 25 гривень 50 копійок.
У відповідності до пункту 5.2. Положення про Єдиний реєстр довіреностей інваліди І та II груп, інваліди Великої Вітчизняної війни та прирівняні до них особи, громадяни, віднесені до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, звільняються від сплати коштів за реєстрацію довіреності (у тому числі дубліката довіреності), посвідченої у нотаріальному порядку, у Єдиному реєстрі. Також пунктом 5.3. даного Положення передбачено, що інваліди III групи, а також пенсіонери, які мають право на пенсію за віком відповідно до статті 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення», звільняються від сплати коштів за реєстрацію довіреності щодо отримання пенсії (у тому числі її дубліката), посвідченої у нотаріальному порядку.
4. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Розміри плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно передбачений пунктом 1 Постанови КМУ від 21.11.2012 № 1204 «Про затвердження розміру і порядок використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із зазначеного реєстру» та становить 120 гривень. В свою чергу, пунктом 1 Наказу МЮУ від 29.12.2012 № 1994/5 «Про встановлення розміру плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно» встановлений розмір плати за здійснення під час вчинення нотаріальної дії одного пошуку нотаріусами відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, який становить 68 гривень 00 копійок.
Підсумовуючи вищезазначене, наголошуємо, що з метою правильного нарахування вартості оплати послуг та інших платежів за вчинення нотаріальних дій державними та/або приватними нотаріусами громадянам слід звертатись безпосередньо до нотаріусів.

Коментарі

Close Search Window

Ваше повідомлення надіслано

Очікуйте на відповідь